Zámer ? Neschopnosť ? Polovičatosť ?

Septembrová rezolúcia Európskej asociácie sudcov z jej rokovania v Istanbule o situácii v slovenskej justícii si určite zasluhuje pozornosť. Nielen preto, že ide o významnú organizáciu, nielen preto, že s vehemenciou na ňu upozorňuje Združenie sudcov Slovenska, a nielen preto, že odpoveď na ňu uverejňuje na svojej webovej stránke aj ministerstvo spravodlivosti. Aj preto, že ide o priam ukážkový príklad nedorozumení a zo strany niektorých účinkujúcich aj podivuhodnú hru s jazykom, jeho kontextom a významom, mimoriadne zvláštny selektívny výber faktov. Posúďte sami.

Účinkujúci sú

• Európska asociácia sudcov (EAJ). Táto organizácia vysiela na Slovensko pozorovateľov, títo zháňajú podklady, informácie, referujú a nakoniec príjmu kriticky sa vyjadrujúcu rezolúciu k niektorým legislatívnym úpravám posledných „sudcovských“ zákonov.
• Združenie sudcov Slovenska (ZSS), v tomto prípade konajúce hlavne prostredníctvom svojej prezidentky JUDr. Dany Bystrianskej, V Istanbule bola, predpokladáme, že je znalá obsahu vyššie spomenutých zákonov, ktoré ZSS s nebývalou vehemenciou kritizuje.
• Prekladateľ rezolúcie, autorom článku neznámy. Začneme ním.

V nasledovnom prehľade je sumár jeho najväčších chýb, pričom sa nebudeme venovať už viackrát na rôznych fórach vytknutým nedostatkom v súvislosti s informovaním o zložení výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdu. (Autori filmu „Stratené v preklade“ by mohli natočiť nový film s názvom „Nájdené v preklade“). Kurzívou je výsledok práce nášho prekladateľa, potom ide anglický text a zvýraznene je správny preklad.    

1. Bod 8 písm. i, veta v texte prekladu: „V tejto súvislosti je evidentné, že navrhované zmeny v zložení súdnej rady(výberovej komisie),ktorej polovicu členov menuje minister je krok nesprávnym smerom a proti súčasným tendenciám všetkých medzinárodných štandardov“.
„In this context it is evident that the proposed amendments to alter the composition of the Judicial Council, whereby half of its members will be appointed by the Minister, are a step in the wrong direction and against the current tendency of all international standards.“
“V tomto kontexte je evidentné, že navrhnuté novely, týkajúce sa zmeny v zložení Súdnej rady, podľa ktorých polovica z jej členov bude menovaná ministrom, sú krokom nesprávnym smerom...“
2. Bod 8 písm. ii, veta v texte prekladu: “Disciplinárne konania – právo podať návrh na začatie disciplinárnych konaní proti sudcom prešlo (zo súdnej rady) výlučne na ministra spravodlivosti.“
„Disciplinary proceedings - the initiative for disciplinary proceedings against a member of the Judiciary is exclusively placed at the Minister of Justice
„Disciplinárne konania –iniciovanie disciplinárnych konaní proti členovi justície je výlučne zverené ministrovi spravodlivosti.“
3.  Bod 8 písm. ii, veta v texte prekladu: “Prenesenie právomoci iniciovať konanie na člena vlády porušuje rovnováhu mocí.
„To place the power to commence proceedings with a member of the government infringes the balance of powers.“
„Zveriť právomoc na začatie konania členovi vlády, porušuje rovnováhu mocí“.

Slovíčkárenie? Nie. Realita je totiž nasledovná :

Nikto neplánuje dať a nedal ministrovi spravodlivosti právomoc menovať deviatich členov Súdnej rady, právomoc začať disciplinárne konanie nie je výlučne zverená ministrovi spravodlivosti, žiadna iniciačná právomoc sa na nikoho neprenáša a nikomu nanovo  nezveruje (prechod právomocí zo Súdnej rady v už prebiehajúcich disciplinárnych konaniach nie je prechodom iniciačnej právomoci). Inak, ak by to tak bolo, to by teda bol dôvod na „inú“ paniku...

Ide o degenerovanie skutočnosti v jej nie nepodstatných častiach, ktoré má len dve logicky možné vysvetlenia.

• EAJ nemala správne informácie.
• EAJ mala správne informácie, naschvál však zavádza.

Degenerovanie prekladu má tiež len dve možné vysvetlenia.

• Prekladateľ nevie dobre anglicky.
• Prekladateľ vie dobre anglicky, prekladom sa však snažil aspoň trochu „zabrániť“ zjavným dezinformáciám v texte.

Neberieme pani prezidentke právo kriticky sa vyjadrovať k čomukoľvek, písať, presviedčať... Najmä od nej, a nie od prekladateľa, však očakávame znalosť veci a objektivitu. V Istanbule mala jednoducho zakašľať a povedať... dámy a páni, naďalej pretrváva môj kritický postoj ku krokom „súčasnej vládnej garnitúry“, ale v rezolúcii sú chyby... Inak sa právom pýtame : Zámer ? Neschopnosť ? Polovičatosť ?

Juraj Babjak
Ján Hrubala
Zakladajúci členovia združenia „Za otvorenú justíciu“ ZOJ

P.S. kolegom : ZOJ je často zo strany niektorých našich kolegov obviňovaná z akéhosi politikárčenia. Ťažko povedať, čo tým majú autori takýchto výrokov na mysli. ZOJ sa politikou nezaoberá. Ak sa tým má na mysli akási túžba po funkciách, autori tohto článku sa o žiadnu funkciu neuchádzali a neuchádzajú a tešia sa, že niektorí zo ZOJ sa uchádzali, niektorí uspeli, niektorí nie. Tak to má byť. Našou základnou ambíciou je veci objektívne pomenovať a zaujať stanovisko vychádzajúce zo znalosti veci. Niekedy sa to stanovisko bude páčiť jednému, niekedy druhému, málokedy všetkým. Inak to nevieme a ani nechceme. Vlastne, inak to ani nejde.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Zámer ? Neschopnosť ? Polovičatosť ?

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri