NEZABUDNEME - Marta Lauková

Pred pár dňami sme sa naposledy rozlúčili so sudkyňou Martou Laukovou. Mnohí z nás budeme na ňu spomínať ako na sudkyňu, ktorá nás predčasne opustila aj v dôsledku súčasných pomerov v justícii. Pretože  sa snažila napĺňať spravodlivosť.

Naša sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu, ktorej signatárkou sa po jej vzniku v marci t.r. stala aj sudkyňa Lauková, vychádza  z toho, že „justícia je vec verejná“. Preto si  jej „príbeh“ dovoľujeme  predostrieť aj verejnosti:

Ako trestná sudkyňa  Okresného súdu Bratislava I. neurobila sudkyňa  Marta Lauková   nič výnimočné, len to, čo by v jej situácii mal urobiť každý sudca: aj v konkrétnej väzobnej veci na jar r. 2009 rozhodla v súlade s ústavným sľubom sudcu  podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne  a aj vo svojom ďalšom postupe sa spravovala zákonom.

Išlo však o vec, v ktorej jej bol ešte pred rozhodnutím doručený „lístoček“  od predsedníčky súdu Gabriely. Buľubášovej. Znel: „XY prepustiť, ak sa dá“. Neprepustila. Pretože bola presvedčená, že sú splnené zákonné podmienky pre väzbu .

A následne začali okolo sudkyne Laukovej rôzne obštrukcie, sledovanie príchodov, kontroly ... a potom, keď vo veci ovplyvňovania súdu podala trestné oznámenie, boli jej vytýkané nedostatky v práci, odňatá práca v domácom prostredí a napokon bola preložená z trestného úseku  na občianskoprávny. Ťažko to znášala, pretože dlhé roky pracovala v trestnej agende a mala k nej vzťah.. Takýto prístup orgánov správy a samosprávy súdnictva, ale aj celková j atmosféra na  pracovisku, keď sa jej kolegovia vyhýbali a mnohí sa s ňou neodvážili ani komunikovať , zle vplývala na jej podlomené zdravie,  takže od septembra 2009 už  zostala dlhodobo  práceneschopná.

Predsedníčka súdu Gabriela Buľubášová bola po medializovaní kauzy „lístočka“ ministerkou spravodlivosti Vierou Petríkovou  odvolaná z funkcie. Hoci to, že sudkyňa Lauková má zdravotné problémy, bolo evidentné, nová predsedníčka súdu (ktorou sa stala členka súdnej rady  Helena Kožíková) sa o jej zdravotný stav nezaujímala, ale podala súdnej rade podnet na zastavenie výplaty príplatku k nemocenským dávkam. Vraj pre účelovosť  jej práceneschopnosti. Hoci súdna rada mala k dispozícii lekársku správu o zdravotnom stave sudkyne Laukovej, rozhodnutím zo dňa 4.5.2010 jej zastavila príplatok k nemocenským dávkam. Bolo to prvé a zatiaľ jediné  rozhodnutie tohto druhu  v histórii súdnej rady a vydané bolo bez toho, aby  sudkyňa bola vypočutá.  Z uznesenia súdnej  rady, ale ani zo zápisnice z jej zasadnutia pritom vôbec nie je možné zistiť, z akých skutočností  rozhodnutie  súdnej rady o zastavení tohto príplatku vychádzalo a akými úvahami sa vlastne pri jeho vydaní  riadila.

Takýto  necitlivý a vo svojej podstate nespravodlivý prístup najvyššieho orgánu súdnictva sudkyňa Lauková pociťovala  ako ďalší z radu trestov  za to, že si dovolila súdiť ako nezávislá sudkyňa a nevyhovieť „intervencii zhora“ . A nezostalo to  bez následkov.  Došlo k zhoršeniu jej zdravotného stavu,  20.7. nastala  zástava  srdca a aj keď sa lekárom podarilo oživiť ju,  z kómy sa už  neprebrala a 5.9.2010 vo veku nedožitých 56 rokov  zomrela .

Skrivodlivosť  bolí .... niekedy až smrteľne.

Nikdy nezabudneme na to, ako statočne sa sudkyňa Marta Lauková zachovala a ako sa justícia zachovala k nej. Aj jej statočnosť  nás zaväzuje nahlas hovoriť o pomeroch v justícii a snažiť sa o ich zmenu. Aby sa už kvôli nim nemuselo zastaviť žiadne srdce.

Napísala sudkyňa JUDr. Ľudmila Babjaková,
signatárka sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu

V Košiciach, 11.9.2010

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (4)

 • Guest

  Dobrý deň!
  Dnes som si prečítala túto nešťastnú správu!
  Osobne som ležala na jednej izbe s pani sudkyňou Laukovou...veľmi ma mrzí čo sa stalo a celej rodine a pozostalým chcem vyjadriť úprimnú sústrasť!
  Pani Lauková mi hovorila o celom tomto prípade a bola to jedna z vecí,ktorá ju naozaj veľmi trápila!!!!
  Podľa mňa bola správna sudkyňa a také si treba vážiť!!!

 • Guest

  S úctou k mŕtvym, ale...
  nie každý kto zomrie je ten dorbý a nevinný, tým sa samozrejme nechcem dotknúť príbehu pani sudkyňe, ale chcem poukázať, že bez "príbehu" by nebol ani smôtok nad smrteľnou skrivodlivosťou.
  Z právneho hladiska išlo jasné príčiny a následok príčiny teda konania proti právu a v zmysle práva, inými slovami bežný spor.
  Až príbeh tomu dodal ten ľudský rozmer, až z príbehu sme porozumeli čo sa vlastne stalo.
  Preto "príbeh" je veľa krát dôležitejší než súlad alebo nesúlad so zákonom, čo skúmajú sudcovia.
  Preto Vám vravím, ministerstvo spravodlivosti treba zrušiť a nechať len úrad zákonnosti a treba založiť skutočné min isterstvo spravodlivosti, ktoré bude skúmať príbehy.
  Pozývame Vás vo štvrtok na ďalšie koloseo - diskusiu aktívnych občanov.
  www.koloseo.info

 • Guest

  K všetkej úcte k pozostalým...
  Príbeh sudkyni Laukovej je jedným výkrikom z radov justície. Jedná sa ale o bežný prípad justičného zločinu.
  Poukazuje na manipuláciu a ovplyvňovanie súdu.
  Predsedníčka súdu Babulášová ovplyvňovala rozhodovanie sudkyňe Laukovej v prospech prepustenia väzobne stíhanej osoby.
  Keď nebolo vyhovené predsedkyni súdu Babulášovej, táto začala vyvíjať perzekučný nátlak proti sudkyni Laukovej.
  Keď sa bránila sudkyňa Lauková zverejnením veci, v perzekúcii pokračovala sudkyňa Kožíková. Je zrejme, že tlak a pokyny boli z MS SR.
  Sudkyňa Lauková,56 ročná žena, ktorá stála celý život na strane zákona, považovala stav veci a postup nadriadenej za HLBOKÉ ŽIVOTNÉ SKLAMANIE s postupným následkom smrti.
  Toto je laický komentár.
  V prípade nespravodlivosti je absolútne jedno, či je postihnutý sudca, alebo bežný občan.
  ČO JE TO HLBOKÉ ŽIVOTNÉ SKLAMANIE?
  Hlboké životné sklamanie pociťuje zasiahnutá osoba vtedy, keď sa sklame v spoločenskom systéme!!!
  Boj proti nespravodlivosti je bojom proti politickému systému!!!
  Vláda tolerujúca nespravodlivosť, provokuje porodnosť bojovníkov za spravodlivosť!!!
  Čínsky disident, Solženicin, Sacharov, Havel, Mandela a desiatky tisíce neznámych odporcov a obetí totalitných režimov a justície sú hrdinovia!!!
  V justícii sú nutné revolučné zmeny!!!

 • Guest (Mišo)

  In reply to:

  Kedže Havla pokladate za hrdinu a nie za zradcu,symbol bezcharakternosti,hnusu a ožranstva a spodiny....logicky z toho vyplýva držat stranu Bulubašovej a Kožíkovej.
  Spoločenskému systemu sudcovia nemožu porozumiet pretože nemaju na to vzdelanie.
  Všetký spolocenske systemy či kapitalzmus či komunizmus su na principe toho kto ovlada tlačenie penazí.
  Nielen v justicii ale vsade je nutna zmena v zmysle "peniaze moze tlacit iba štát,bankovnictvo musí byt štátne,pod verejnou kontrolou, a sudca ktorý sa nepozerá na každý spor tak že hľadí na to kto na spore zarába a kto koho okráda by mal vrátit vysokoskolský diplom.

You are here: Home

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners