Language Switcher

Vyberte váš jazyk

1. Výkon spravodlivosti vyžaduje splnenie viacerých podmienok, vrátane „dobrej kondície“ justície. O tom, že aj tu treba hodne naprávať, svedčia ako kritické hlasy zvonku, tak aj zvnútra.

Justícia potrebuje mnoho vecí. Aj svedomie, t. zn. vnútorný hlas, ktorý sa ozve, keď sa šlape po jej podstate; aj sudcov, ktorí si dokážu nielen vytvoriť kritický názor, ale ho tiež verejne povedať; ale aj takých, ktorí dokážu nielen kritizovať a búrať staré, ale aj vymýšľať a vytvárať nové.

Justícia je súčasťou štátu a spoločnosti, a nie ostrovom samým pre seba. Ako mocensky, tak aj názorove, musí preto koexistovať s mocou zákonodarnou a výkonnou, a tiež s občianskou spoločnosťou.

2. V záujme  toho hlavného – nezávislého a nestranného výkonu spravodlivosti – sa obdobne zmýšľajúci sudcovia môžu združovať.

Občianske združenie „Sudcovia „Za otvorenú justíciu“(„ZOJ“) je pokračovateľom predošlých známych iniciatív, ako napr. Spravodlivosť otvára brány(SOB) , Päť viet a iniciatívy „Za otvorenú justíciu“ a zákonite preto na ne nadväzuje.

Želám si v prvom rade, aby toto združenie bolo myšlienkovou bázou, kde budú diskutované najmä nedostatky a problémy v justícii a navrhované aj riešenia a kde justícia nebude maľovaná ani na čierno – ale ani na ružovo.

V neposlednom rade si želám, aby sme k nášmu poznaniu a výstupom dospievali aj po vzájomnej diskusii so zástupcami z občianskej spoločnosti (preto ten poradný orgán „Konzultačná rada“),ktorí predstavujú tzv. spätnú väzbu.

A v poslednom rade si želám, aby toto všetko zhruba naznačené vyšlo a preto vstupujem do ZOJ -ky.

V Bratislave, 4.10.2011 

Juraj Babjak

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.