Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky Katarína Javorčíková a Ľudovít Bradáč navrhli prerokovať Vyhodnotenie   porovnávacieho prehľadu EÚ pre oblasť justície vo vzťahu k Slovenskej republike v súdnej rade a prijať nasledovné uznesenie:

N á v r h

Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky

k bodu programu „Vyhodnotenie Porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2022 vo vzťahu k Slovenskej republike“.

I.

Súdna rada konštatuje, že z Porovnávacieho prehľadu Európskej únie v oblasti justície z roku 2022 vyplývajú pre Slovenskú republiku nasledovné závery:

  • v efektívnosti justičného systému patrí Slovensko za obdobie rokov 2018-2020 medzi najlepšie hodnotené členské štáty Európskej únie. V týchto rokoch nastalo podstatné zlepšenie v rýchlosti súdnych konaní a v miere vyriešenia vecí oproti hodnotenému roku 2012, s výnimkou správnych konaní. Súčasne došlo aj k poklesu počtu došlých vecí na súdy,
  • Slovensko spĺňa európske štandardy kvality justičného systému na priemernej úrovni. Výnimkou je digitalizácia justície, ktorá je na Slovensku na najvyššej európskej úrovni,
  • Na rozdiel od efektívnosti a kvality justičného systému, v nezávislosti súdnictva patrí Slovensko v hodnotenom období rokov 2016 a 2020-2022 medzi najhoršie hodnotené členské štáty vo všetkých skúmaných parametroch. Vo vnímaní nezávislosti súdov a sudcov širokou verejnosťou sa Slovensko umiestnilo až na 25. mieste. Najnižšia miera dôvery verejnosti v nezávislosť súdov bola v roku 2016 (približne 21 %) a najvyššia v roku 2021 (na úrovni približne 28 %). Lepšie výsledky Slovensko dosiahlo v hodnotení nezávislosti súdov spoločnosťami, v ktorom sa umiestnilo na 23. mieste. Najnižšia dôvera spoločností v nezávislosť súdov bola v roku 2016 (približne len 8 %)  a najvyššia zhodne v rokoch 2021 a 2022 (30 %).

 

II.

Súdna rada k výsledkom porovnávacieho prehľadu vo vzťahu k Slovenskej republike prijala nasledovné stanovisko:

  • oceňuje zrýchlenie súdnych konaní a zvýšenie miery vybavenosti došlých vecí na súdy v rokoch 2018 až 2020 oproti predchádzajúcemu obdobiu roka 2012. Tento trend je výsledkom zlepšenia efektivity rozhodovacej činnosti sudcov a fungovania súdneho manažmentu, a v určitej miere aj dôsledkom poklesu došlých vecí v súdnych agendách,
  • príjme a bude presadzovať opatrenia na zvýšenie kvality justičného systému, najmä na primerané zvýšenie výdavkov verejnej správy pre riadne fungovanie justície a na zvýšenie kvality odbornej prípravy sudcov v oblasti komunikácie,
  • v spolupráci so súdmi a sudcovskou samosprávou sa bude zaoberať:
  • konkrétnymi príčinami dlhodobo pretrvávajúcej vysokej nedôvery verejnosti k súdom a sudcom, napriek funkčnému justičnému systému čo do jeho efektívnosti a kvality,
  • spôsobmi ako zachovať stúpajúci trend dôveryhodnosti justície v rokoch 2021 a 2022.

 

JUDr. Katarína Javorčíková

Ľudovít Bradáč

Vyhodnotenie  porovnávacieho prehľadu EÚ pre oblasť justície vo vzťahu k Slovenskej republike si môžete prečítať pod týmto linkom:

Vyhodnotenie porovnávacieho prehľadu EU v oblasti justície vo vzťahu k Slovenskej republike (sudcovia.sk)

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.