Language Switcher

Vyberte váš jazyk

V y h l á s e n i e  ZOJ

k vládnemu návrhu novely Trestného zákona

  

Vláda Slovenskej republiky na zasadnutí dňa 6.12.2023 schválila novelu Trestného zákona, ktorou sa okrem iného má zmeniť organizácia prokuratúry zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a prerozdelením jeho agendy medzi krajské prokuratúry. Tým dôjde k zásadným zmenám v príslušnosti dozorových prokurátorov v závažných  trestných veciach, najmä korupčných trestných činov, o ktorých rozhoduje po podaní obžaloby Špecializovaný trestný súd. Vláda súčasne navrhuje, aby táto zásadná zmena zákona bola v parlamente schvaľovaná v skrátenom legislatívnom konaní a účinnosť má nastať už v polovici mesiaca január 2024.

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) považuje takýto spôsob zavádzania zmien, ktoré zásadne a s potencionálne negatívnymi následkami ovplyvnia výkon pôsobnosti prokurátorov v najzávažnejších trestných veciach, za neprípustný a ohrozujúci riadne fungovanie právneho štátu. Potvrdzuje to aj výzva Európskej komisie zo dňa 6.12.2023, ktorou požiadala Vládu Slovenskej republiky, aby nepokračovala v novelizácii Trestného zákona a zrušení ÚPŠ bez odbornej diskusie a dôkladnom zvážení návrhov týchto zmien.

Úrad špeciálnej prokuratúry vznikol spoločne so Špecializovaným trestným súdom pred viac ako 20-timi rokmi za účelom špecializácie pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov korupcie a ďalších vybraných závažných trestných činov. Špecializácia je kľúčovým nástrojom pri skvalitňovaní činnosti orgánov v trestnom konaní rovnako ako v konaní pred súdmi. A práve špecializácia bola aj hlavným motívom pri zmenách v súdnej mape.

ZOJ zdôrazňuje, že Vláda Slovenskej republiky neprezentovala konkrétne skutočnosti, ktoré by objektívne a v súlade so zákonom odôvodňovali neprimerane rýchly zásah do trestného konania bez dostatočnej odbornej prípravy v riadnom legislatívnom procese a v súlade s princípmi právneho štátu.

 

Podporujeme preto vyhlásenie Rady prokurátorov a 28 prokurátorov ÚŠP za zachovanie tejto inštitúcie.

 

Apelujeme na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby uvedený vládny návrh neschválili a rešpektovali výzvu Európskej komisie.

 

V Bratislave 6. decembra 2023

 

JUDr. Katarína Javorčíková

hovorkyňa ZOJ

 

 

 

 

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.