Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Vyhlásenie ZOJ 

s podporou predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, predsedu Najvyššieho správneho súdu Pavla Naďa

a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Viliama Karasa

10. december je Medzinárodným dňom ľudských práv, ktorým si pripomíname slávnostné prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Cieľom kodifikácie všetkých ľudských práv na medzinárodnej úrovni bolo zabezpečenie ľudskej dôstojnosti každého jednotlivca prostredníctvom ochrany ľudských práv na princípe rovnosti. V historických súvislostiach vznikla deklarácia ako reakcia na hrôzy, ktoré ľudstvo prežilo počas 2. svetovej vojny.

Po viac ako 70tich rokoch sa do Európy opätovne vrátila vojna na Ukrajine v takej intenzite, ktorá môže prerásť do tretej svetovej vojny s nepredstaviteľnými, fatálnymi následkami pre celé ľudstvo. Za našimi hranicami sú milióny ľudí vystavení obrovskému utrpeniu počas vojenských útokov a okupácie ich krajiny ruskými vojskami, bez možnosti ochrany aspoň ich základného práva na život. Vojna navyše prišla v čase pandémiou oslabenej Európy a ešte viac výrazne negatívne ovplyvnila životy ľudí. Popri priamej vojne na Ukrajine prebieha v Európe hybridná vojna založená najmä na dezinformáciách a propagande podporujúcej túto vojnu, ktorej súčasťou je aj Slovenská republika. Zvyšuje sa polarizácia spoločnosti, narastá agresivita a nenávistné prejavy medzi ľuďmi, ktoré vyústili aj do nezvratných tragických udalostí.

V tejto realite je ochrana ľudských práv obzvlášť kľúčová a významná. Do popredia sa dostáva ochrana základných práv každého človeka na život, slobodu a osobnú bezpečnosť, ktoré nové povojnové generácie v Európe doposiaľ vnímali ako samozrejmosť. Osobitnú dôležitosť nadobúda aj zabezpečenie práva každého na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie.

 Nezastupiteľnú úlohu pri presadzovaní a ochrane ľudských práv majú súdy a všetky inštitúcie podieľajúce sa na výkone súdnej moci. V súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv sú povinné realizovať právo každého, aby mu príslušné súdy poskytli účinnú ochranu proti činom, ktoré porušujú jeho základné práva priznané mu ústavou alebo zákonom.

V súčasnom politicky aj ekonomicky zložitom období by polícia, prokuratúra, súdy a verejný ochranca práv mali venovať osobitnú pozornosť všetkým formám porušovania ľudských práv, o čom s konečnou platnosťou rozhodujú  súdy. Kľúčovou úlohou orgánov zodpovedných za riadenie a stav súdnictva, a súdov samotných, je v týchto podmienkach poskytnúť účinnú a včasnú súdnu ochranu  ústavných práv a slobôd všetkým občanom žijúcim na území Slovenskej republiky.

V Bratislave 7. decembra 2022

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Dagmar Valocká

hovorkyne ZOJ

 

Vyjadrenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka:

 

Tohtoročný 10. december je Medzinárodným dňom ľudských práv, ktorý má osobitný,  žiaľ, tragický kontext a  význam. V  tomto roku sa časť ľudstva vrátila k agresívnej a nespravodlivej vojne. Rusko bez akceptovateľných medzinárodných príčin napadlo mierumilovný, suverénny a nezávislý štát – Ukrajinu. Vojna je živnou pôdou pre porušovanie základných (ľudských) práv a slobôd v masívnom a ťažko predstaviteľnom rozsahu. V takej dobe je o to dôležitejšie pripomínať si ochranu  ľudských práv a trvať na tom, aby všetci zodpovední sa o ňu nielen usilovali, ale ju aj reálne zabezpečili. V mieri i vo vojne.

 

Pripájam sa preto k Vyhláseniu nezávislej sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu nielen ako predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, ale  aj ako expredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky a bývalý generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie.

 

Prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., v. r.

 

 

Vyjadrenie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavla Naďa:

 

 vedenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky si je plne vedomé povinnosti správnych súdov v Slovenskej republike, a teda aj najvyššej súdnej inštancie správneho súdnictva u nás,  chrániť subjektívne práva vo verejnoprávnych vzťahoch. Osobitne sa to týka základných ľudských práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách.

 

Podporujeme preto Vaše vyhlásenie k Medzinárodnému dňu ľudských práv zo 7.decembra 2022.

 

JUDr. Pavol Naď

 

 

Vyjadrenie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Viliama Karasa:

 

S obsahom vyhlásenia sa v plnom rozsahu stotožňujem.

 

JUDr. Viliam Karas, PhD.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.