Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Vážený pán predseda Súdnej rady Slovenskej republiky,

dňa 10. decembra si pripomíname prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948, a je považovaný za Medzinárodný deň ľudských práv.

Medzinárodný deň ľudských práv pripomína, že základné (ľudské) práva a slobody sú univerzálne, nedeliteľné, neodňateľné, vzájomne závislé a prepojené. Tieto práva a slobody nemožno považovať za samozrejmosť a preto  je nutné ich neustále brániť.  Vnútroštátne a aj so zreteľom na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky.

Nezastupiteľnú úlohu pri ochrane a presadzovaní  základných (ľudských) práv a slobôd majú podľa článkov 46 až 50 Ústavy Slovenskej republiky  Ústavný súd Slovenskej republiky, súdy Slovenskej republiky,  Prokuratúra Slovenskej republiky, Súdna rada Slovenskej republiky a Verejný ochranca práv.

Dovoľujeme si Vám navrhnúť, vážený pán predseda, aby ste pri tejto príležitosti prevzali záštitu nad zorganizovaním okrúhleho stola na tému

Ochrana základných (ľudských) práv: podceňovaná, nadužívaná, zneužívaná ?

a dňa 10.12.2022 pozvali na diskusiu k tejto téme do priestorov Súdnej rady Slovenskej republiky zástupcov uvedených ústavných orgánov, členov a členky Súdnej rady Slovenskej republiky a zástupcov stavovských združení sudcov.

Sme pripravení v rámci našich možností poskytnúť Vám potrebnú súčinnosť.

S úctou

JUDr. Katarína Javorčíková

hovorkyňa nezávislej sudcovskej

iniciatívy Za otvorenú justíciu

 

V Bratislave 15.novembra 2022

 

 

Vážený pán:

 

Ján Mazák

predseda Súdnej rady

Slovenskej republiky

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.