Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) vo vzťahu k implementácii novej súdnej mapy považuje za rozumné riešenie rozhodnutie ministra spravodlivosti SR navrhnúť odklad účinnosti zákona o nových sídlach a obvodoch súdov  až od 1. júna 2022; vzhľadom na reálne riziko, že časť súdov nebude k 1.1.2023 dostatočne pripravená na prechod do novej organizácie súdov a kontinuálne zabezpečenie ich rozhodovacej činnosti.

ZOJ odporúča rešpektovať vyhlásenie Európskej asociácie sudcov (EAJ) zo dňa 18.9.2022 v nadväznosti na rezolúciu EAJ zo dňa 2.9.2021, na prijatie regulačných opatrení, zabraňujúcich možnosti svojvoľného prekladania sudcov a porušovania princípu ich nezávislosti. V súvislosti s novou organizáciou súdov pre prípady prekladania sudcov bez ich súhlasu v rámci súdnych obvodov medzi sídelným súdom a jeho pracoviskami navrhujeme prijať kritériá, ktoré budú v súlade s medzinárodnými štandardami postavenia a statusu sudcov.

Hodnotiace komisie, ktoré hodnotia rozhodovaciu činnosť sudcov, dlhodobo pracujú v podmienkach nedostatočnej legislatívnej úpravy ich činnosti a aj samotného statusu ich členov. Konkrétne problémy a návrhy na doplnenie zákona o sudcoch a na prijatie vykonávacej vyhlášky k činnosti hodnotiacich komisií predložila Ministerstvu spravodlivosti SR Súdna rada SR v uznesení č. 281/2021 zo dňa 25.11.2021 a aj samotní členovia hodnotiacich komisií. Naliehavou prioritou ministra spravodlivosti by malo byť aj vyriešenie tejto dôležitej súčasti fungovania súdnej moci v súlade s uvedeným podnetmi.

ZOJ odporúča aj nasledovné zákonné zmeny:

  • Obnoviť inštitút justičných čakateľov a umožniť, aby si justičný systém sám mohol zaučiť a odborne pripraviť budúcich sudcov. Správnosť tohto inštitútu potvrdzujú aj výsledky výberových konaní na obsadenie voľných miest nových sudcov, v ktorých je dlhodobo neprimerane vysoký počet neúspešných uchádzačov. Z úspešných uchádzačov sú však suverénne najlepší práve vyšší súdni úradníci a asistenti sudcov, ktorí majú prax v justičnom prostredí. Ani oni však nemajú možnosť tak komplexnej praxe na všetky súdne agendy ako ju mali justiční čakatelia v minulosti. Ďalším argumentom je úspešnosť čakateľov prokuratúry v obdobných prokurátorských výberových konaniach.

 

  • Zasadiť sa o zriadenie Strednej odbornej školy justičného personálu. Takáto škola by mohla výrazne napomôcť príprave odborníkov na uvedené pozície v justícii, ktoré sú rozhodujúce pre dobre fungujúci administratívny servis sudcov.

 

  • Pripraviť optimálny manuál ako reagovať na útoky na sudcov za ich rozhodovaciu činnosť a pokusy vtiahnuť súdnictvo do politiky.

 

  • Analyzovať a upozorňovať na negatívne dopady masívneho úniku informácií z prebiehajúcich trestných konaní na verejnosť.

 

V Banskej Bystrici 7.10.2022

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Dagmar Valocká

hovorkyne ZOJ

 

 

Attachments
Uznesenie súdnej rady podnet MS SR k HK.pdf [269.91Kb]
Uploaded nedeľa, 09. október 2022 by Administrátor

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.