Language Switcher

Vyberte váš jazyk

| dennikn.sk | 3. októbra 2022 | Veronika Prušová |

Disciplinárny senát oslobodil sudkyňu Andreu Haitovú po tom, ako sa počas pojednávaní nepodarilo preukázať, že by súdnu radu zámerne oklamala.

Bolo to klamstvo, či len nesprávne pochopená otázka? Navonok banalita, ktorá postavila disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu pred ťažké rozhodovanie. Posúdenie tejto otázky totiž rozhodovalo o tom, či sudkyňa Andrea Haitová ostane sudkyňou.

Disciplinárny senát predsedníčky Anity Filovej ju napokon spod disciplinárneho návrhu oslobodil. Nevedel totiž na vyššie položenú otázku nájsť jednoznačnú odpoveď. Aj preto, že nevznikol zvukový záznam z rokovania s Haitovou, hoci bežne ho súdna rada robí. Spätne potom už nevedeli na Najvyššom správnom súde posúdiť rozdielne interpretácie toho, čo sa pri pohovore s Haitovou dialo.

Haitová, ktorá je známa ako sestra bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej, bola podozrivá, že klamala pred súdnou radou, či si po zverejnení Kočnerovej Threemy mazala zo svojho telefónu nejaké kontakty či správy.

Keď sa jej na to v decembri 2019 osobitná komisia súdnej rady pýtala, povedala, že nie. V tom čase už svoj mobil nemala. Štyri mesiace predtým ho odovzdala polícii. A znalecké dokazovanie následne ukázalo, že v tomto mobile boli vymazané kontakty aj komunikácia.

Vtedajšia predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková preto podala na sudkyňu disciplinárny návrh. Hovorila v ňom o strate predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Sudca predsa nemôže klamať o relevantných skutočnostiach, argumentoval v pondelok na disciplinárnom súde zástupca navrhovateľa – súčasný podpredseda súdnej rady Ján Gandžala.

„Nebolo dokázané, že by disciplinárne obvinená klamala,“ skonštatoval však na záver procesu päťčlenný senát. Haitovú oslobodil jednomyseľne, k rozhodnutiu dospel aj v súlade so zásadou „in dubio pro reo“, teda v prípade pochybností v prospech obvineného.

Spolu s predsedníčkou rozhodovali o Haitovej sudcovia Marián Fečík, Michal Matulník a ako prísediaci boli členmi senátu Michaela Kajabová a Tomáš Strémy. 

Nie je to jediné obvinenie

Rozhodnutie senátu nie je právoplatné, navrhovateľ sa voči nemu môže odvolať. Podpredseda súdnej rady Gandžala pri odchode zo súdu hovoril, že rozhodnutie rešpektuje, a nepovedal jednoznačne, či sa voči nemu odvolajú. „Necháme si čas a vyjadríme sa po preštudovaní písomného zdôvodnenia,“ dodal.

„Je to logické a správne rozhodnutie,“ reagoval Haitovej obhajca Jiří Kučera, ktorý po pondelkovom verdikte považuje prípad za „uzavretú záležitosť“.

Haitová je disciplinárne stíhaná ešte v jednom prípade. Tam jej síce najprísnejší trest – vyzlečenie z talára – nehrozí, no za „svojvoľné“ rozhodnutie by mohla byť preložená z krajského na okresný súd a jeden rok by jej mohli zrážať 70 percent z platu.

Haitová je od marca 2020 aj obvinená. NAKA ju obvinila po akcii Búrka z podplácania. Na rozdiel od svojej sestry neskončila po obvinení vo väzbe. Na to nedal totiž v jej prípade súhlas Ústavný súd.

Spor o otázku

Pôvodne sa prípad s mazaním kontaktov v Haitovej mobile zdal ako pomerne jednoduchá záležitosť. Na osobitnej komisii sa jej pýtali, či si niečo po zverejnení Kočnerovej komunikácie mazala, a ona odpovedala, že nie. Vyšetrovateľ však osobitnú komisiu informoval, že z mobilu bolo vymazaných 17 z 20 komunikácií v aplikácii Threema a 17 zo 134 kontaktov.

Preto to osobitná komisia vyhodnotila ako klamstvo a prezentovala to tak aj jej predsedníčka Elena Berthotyová médiám. Haitovej obhajca naznačil, že tým spustila „mediálny lynč“ voči jeho klientke.

Výsluch niekdajšej predsedníčky osobitnej komisie, ktorá preverovala všetkých sudcov z Kočnerovej Threemy a tých, ktorým zaistila polícia mobil, trval v júni niekoľko hodín. Miestami sa členka súdnej rady musela cítiť nie ako v pozícii svedkyne, ale obvinenej.

Niektoré z otázok Kučeru naznačovali, že chcela Haitovej ublížiť. „Nemala som žiaden dôvod sa niekomu mstiť,“ reagovala Berthotyová. „Mrzí ma, že som tu dnes v pozícii, ako keby som ja urobila niečo zlé,“ dodala s tým, že v čase, keď bola predsedníčkou komisie, tak čelila ona aj jej rodina vyhrážkam. Dostala aj policajnú ochranu. „Odmietam, že by som chcela niekomu ublížiť a vystaviť seba a svoju rodinu fyzickej likvidácii.“ 

Berthotyová opakovane vysvetľovala, ako znela jej otázka na mazanie v telefonáte. Práve interpretácia tohto momentu bola napokon pre Haitovú kľúčová. Tvrdila totiž, že to chápala tak, že sa jej pýtajú na to, či mazala niečo zo svojho mobilu tesne predtým, ako ho išla odovzdať fyzicky policajtom. Berthotyová zasa hovorila, že otázka mierila na to, či mazala z telefónu potom, ako bola v médiách zverejnená informácia o tom, že sa našiel Kočnerov mobil s Threemou, kde je aj jeho komunikácia so sudcami.

Členovia súdnej rady Lajos Meszáros a Elena Berthótyová. Foto – TASR

Po Haitovej mobil si prišli policajti 19. augusta na Krajský súd v Bratislave. V ten deň meškala do práce, a preto jej ráno volal predseda súdu Boris Tóth, že sa má u neho zastaviť v kancelárii. Netušila vraj, že ju tam čakajú policajti.

Keď prišla do budovy súdu, išla teda priamo za ním. Policajtom však mobil hneď neodovzdala. Zabudla si ho totiž v aute a musela sa poň vrátiť. K autu ju sprevádzali policajti.

Je teda nelogické, aby si v tej chvíli niečo mazala, upozornil podpredseda súdnej rady Gandžala. Naznačil tak, že obrana Haitovej s nepochopením otázky nesedí.

Kočnerova Threema ju nezaujímala

V pondelok počas pojednávania to naznačil aj ďalší člen súdnej rady a niekdajšej osobitnej komisie Lajos Mészáros. Hovoril, že z kontextu zasadnutia bolo jasné, na čo sa Berthotyová pýtala. „Zmyslom toho celého, tá červená čiara bola zverejnenie Threemy,“ vysvetľoval senátu.

Pripomenul, že po zasadnutí komisie podpísali všetci členovia zápisnicu. Na 80 až 90 percent presne zachytáva, čo na zasadnutí odznelo. Mészáros hovoril o tom, že Haitová nemohla otázku pochopiť inak ako tak, že sa jej pýtajú na mazanie po zverejnení Threemy.

Sudkyňa sa bránila, že ani nevedela, kedy bola Kočnerova komunikácia zverejnená. „Médiá som pravidelne nesledovala a ani nesledujem. Uvedená téma ma nezaujímala,“ vyhlásila Haitová, ktorej sestra je jednou z „ústredných postáv“ Kočnerovej Threemy.

Monika Jankovská na tlačovke, kde oznámila svoj odchod z funkcie a popierala kontakty s Kočnerom. Foto N – Vladimír Šimíček

S Jankovskou si vymieňal stovky správ. Expolitička kontakty s mafiánom najprv verejne vylúčila, po čase ich priznala. A aj to, že pre neho riešila súdne spory vrátane zmenkového sporu voči televízii Markíza, ktorým chcel získať mediálny vplyv.

O zmenkách pritom rozhodovala aj Haitová. Toho sa však disciplinárne konanie „o mobile“ netýkalo. S rozhodovaním o zmenkách súvisí ďalší disciplinárny návrh, ktorému Jankovskej sestra čelí.

Chýbal zvukový záznam

Hoci Mészáros aj Berthotyová hovorili, že zápisnica zo zasadnutia s Haitovou je totožná s tým, čo sa tam udialo, senát im neuveril. Ďalší traja členovia osobitnej komisie si to totiž tak presne ako oni nepamätali.

Platí to pre Viliama Pohančeníka, ktorý už nie je sudcom, no v minulosti bol aj kolegom Haitovej na krajskom súde. Hovoril o tom, že zápisnica vznikla až po niekoľkých dňoch. Okrem toho otázku o vymazaní kontaktov a správ nepovažoval za úplne korektnú.

„Ak komisia mala informáciu o vymazaní, položiť otázku, či si vymazala správy a kontakty bez konkrétneho časového určenia, sa mi zdá nie úplne korektné,“ hovoril.

Sudca Roman Huszár, ktorý pôsobí stále na krajskom súde, si na priebeh zasadnutia vôbec nespomínal. A podobne vypovedal aj advokát Ján Havlát. Títo traja svedkovia už v súdnej rade nepôsobia – vzdali sa funkcie po parlamentných voľbách 2020. Pohančeník s Huszárom boli nominantmi parlamentu, Havláta nominovala vláda.

Nejasnosti vznikli aj o tom, či si Haitová otázku nechala upresňovať. Berthotyová tvrdila, že žiadna doplňujúca otázka nezaznela. Disciplinárne obvinená sudkyňa tvrdila opak.

Jednoznačnú odpoveď na tieto všetky pochybnosti by dal zvukový záznam, ktorý sa z takýchto zasadnutí osobitnej komisie bežne robil. Práve pri Haitovej však zamestnankyňa súdnej rady rokovanie nenahrala. Dôkaz teda neexistuje.

A to bol dôvod, prečo sudkyňu disciplinárny senát napokon nepotrestal.

„Vzhľadom na neexistenciu zvukového záznamu, značný časový odstup a s tým súvisiacu neschopnosť členov komisie verne reprodukovať, čo odznelo, ako aj vzhľadom na to, že vo svedeckých výpovediach existuje zásadný rozpor kontextu, nebolo možné ustáliť ani kontext, ani znenie otázky,“ vysvetlila predsedníčka senátu rozhodnutie. Senát teda nemohol posúdiť pravdivosť odpovede Haitovej.

A nemohol teda vyvodiť ani jednoznačný záver.

Lynč pre sestru

Sťažené to mal o to viac, že polícia nedokázala ani po znaleckom dokazovaní dať jednoznačnú odpoveď, kedy k zmazaniu údajov v Haitovej mobile presne došlo.

A hoci túto odpoveď vyšetrovateľ kauzy Búrka posielal súdnej rade 23. januára 2020, vtedajšia predsedníčka súdnej rady Praženková na ňu zrejme nečakala. Návrh voči Haitovej vypracovala 24. januára a o tri dni neskôr ho aj podala.

Advokát Kučera v tom videl zámer a hovoril o utajovaní dôležitého dokumentu. Na vyšetrovateľov list totiž prišiel sám a nie z disciplinárneho spisu. Stalo sa tak tento rok, keď bol študovať vyšetrovací spis ku kauze Búrka.

Gandžala odmietol, že by súdna rada v minulosti či teraz konala zámerne. Odmietol vedľajšie úmysly, ako aj to, že by sa snažili niečo zahmlievať.

Haitová počas pojednávania hovorila nielen o mediálnom lynči, ktorému čelila, ale bránila sa aj tým, že ide o šikanózny návrh. Naznačovala, že jej stíhanie súvisí s tým, že je sestrou Jankovskej. „Máme pritom diametrálne odlišný život. Nikdy som nebola ani na zabíjačke, ale len na akcii ku dnu detí,“ argumentovala pred senátom.

Narážala tak na stretnutie rôznych sudcov a iných právnických profesií, ktorú organizovala renomovaná advokátska kancelária. Na zabíjačku došiel aj Kočner, čo tiež dokázali správy z jeho Threemy.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.