Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová so znepokojením konštatuje, že niektoré médiá dňa 29. mája 2024 zverejnili nepravdivé informácie o rozhodnutí súdnej rady o vyslovení nesúhlasu s trestným stíhaním sudkýň JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Otílie Dolákovej pre trestný čin ohýbania práva. Je poľutovania hodné, že tieto informácie pokútne unikli do médií skôr, ako bolo rozhodnutie doručené dotknutým sudkyniam, ich obhajcom a prokurátorovi, za čo sa predsedníčka súdnej rady predovšetkým obom sudkyniam ospravedlňuje.

Súdna rada rozhodovala v zmysle zákona  na neverejnom zasadnutí dňa 28. mája 2024, na ktorom hlasmi štrnástich prítomných členov /sedem zástupcov sudcov, traja zástupcovia vlády, jeden zástupca parlamentu a traja zástupcovia prezidentky/ vyslovila nesúhlas s trestným stíhaním menovaných sudkýň pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona.

Predsedníčka súdnej rady ubezpečuje, že všetci členovia súdnej rady sa veľmi podrobne s odbornou starostlivosťou venovali v diskusii všetkým zákonným podmienkam a parametrom potrebným na rozhodnutie.

Je potrebné dementovať nepravdivé a manipulatívne informácie niektorých médií uvedených bez poznania okolností celého prípadu a podrobností argumentácie. Rovnako je neakceptovateľné, aby konkrétne médium uviedlo, že „súdna rada sa jednomyseľne dopustila anomálie a zastavila trestné stíhanie dvoch sudkýň“. Takéto výstupy médií nepravdivo označujú všetkých členov súdnej rady ako osoby, ktoré bránia výkonu spravodlivosti.

Okrem neúcty a dešpektu k členom súdnej rady, médiá, ktoré takéto skratky podsúvajú verejnosti v dobe, keď celá spoločnosť po atentáte na premiéra Slovenska volá po slušnej komunikácii, si musia byť vedomé, že vyvolajú u čitateľov nenávistné reakcie voči členom súdnej rady, čo sa napokon aj stalo.  

Je nevyhnutné pripomenúť, že podľa § 9 odsek 2 Trestného poriadku, v trestnom stíhaní sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona nemožno pokračovať, ak Súdna rada Slovenskej republiky vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre tento trestný čin. Trestné stíhanie sudcu musí byť zastavené alebo vec postúpená na prejednanie disciplinárneho previnenia len vtedy, ak skutok, ktorý sa sudcovi kladie za vinu nemožno právne posúdiť ako iný trestný čin.

Skutočnosť, že súdna rada  vyslovila nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre trestný čin ohýbania práva teda neznamená, že trestné stíhanie takéhoto sudcu nemôže pokračovať pre iný trestný čin tak, ako to vyplýva aj  druhej vety citovaného ustanovenia, nakoľko týmto rozhodnutím súdnej rady nie sú dotknuté iné trestné činy, ktoré by mohli vyplývať zo skutkových okolností.

Predsedníčka súdnej rady verí, že ide iba o neodbornosť autorov týchto článkov a nie o úmyselné nepravdy s cieľom difamácie členov Súdnej rady Slovenskej republiky, hoci oboje nie je dobrým obrazom dotknutých médií.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.