Language Switcher

Vyberte váš jazyk

SÚDNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
136/2024 
UZNESENIE 
SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 


zo 17. apríla 2024 
k stanovisku Súdnej rady Slovenskej republiky k tlačovej besede predsedu 
vlády Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky konanej 
4. apríla 2024 
Súdna rada Slovenskej republiky 
v nadväznosti na tlačovú konferenciu predsedu vlády Slovenskej republiky              
a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky konanú dňa 4. apríla 2024 a súčasne 
aj na podklade iných verejných vyjadrení predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej 
moci v tomto ako i predchádzajúcich volebných obdobiach alebo iných verejných činiteľov 


1. dôrazne apeluje na predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci a iných 
verejných činiteľov, aby vo svojich vyjadreniach k súdnym rozhodnutiam a sudcom 
rešpektovali nezávislosť súdnictva ako jedného z pilierov právneho štátu, 
nevťahovali súdnictvo do politického boja a tým neznižovali dôveru verejnosti v súdnictvo, 


2. považuje za neakceptovateľné politicky účelové verejné výzvy predstaviteľov 
výkonnej a zákonodarnej moci na disciplinárne alebo trestné stíhanie sudcov, 
resp. súvisiace vyjadrenia porušujúce princíp prezumpcie neviny vo vzťahu
k disciplinárnemu alebo trestnoprávnemu konaniu, resp. postihu sudcov, 


3. plne rešpektuje právo na kritiku súdnych rozhodnutí i sudcov; táto kritika 
však musí byť odborná, vecná, v medziach elementárnej slušnosti a nesmie mať 
podobu zastrašovania,  nátlaku, alebo inej formy  ovplyvňovania rozhodovacej 
činnosti sudcov, 
CR-22/2024-2263 
CR-22/2024-2263 
 
 
4. jednoznačne odsudzuje osobné útoky na sudcov pre ich rozhodovaciu činnosť 
ako aj pre realizáciu ich slobody prejavu vo verejnom priestore a aktivity súvisiace  
s členstvom vo vnútroštátnych ako aj medzinárodných sudcovských organizáciách   
a ich kriminalizáciu za realizáciu práv združovania a slobody prejavu  a v kontexte 
justície ako celku analogicky aj obdobné útoky na Ústavný súd Slovenskej 
republiky a jeho sudcov ako i generálneho prokurátora Slovenskej republiky.   
  
  
Ján G a n d ž a l a 
     podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
vykonávajúci povinnosti predsedu Súdnej rady
Slovenskej republiky v zmysle § 5 ods. 2 zákona 
č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Overovateľ: Tomáš Gábriš

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.