Language Switcher

Vyberte váš jazyk

I.

Minister spravodlivosti Boris Susko sa po 7 mesiacoch od začiatku implementácie novej súdnej mapy vyjadril pre médiá, že neprináša očakávané výsledky a na súdoch je chaos.

Výsledky zberu dát a informácií zo súdov zverejnené neboli. Je známe len to, že na súdoch prebehla medzi sudcami a zamestnancami súdov anketa o ich názoroch na novú súdnu mapu, ktorej vyplnenie bolo dobrovoľné. Takýto spôsob vyhodnocovania však nespĺňa parametre objektívneho zisťovania dát a informácií, a vo veľkej miere je založený na subjektívnych pocitoch respondentov. Vyhodnocovanie plnenia cieľov súdnej mapy by malo vychádzať z objektívnych podkladov zisťovaných odbornými útvarmi ministerstva spravodlivosti o fungovaní súdov v podmienkach novej súdnej mapy. Pre verejnú kontrolu súdnictva je súčasne dôležité, aby o týchto dátach bola informovaná aj verejnosť.

Úspešné zvládnutie procesu implementácie súdnej mapy na základe platného a účinného zákona a  získanie finančných prostriedkov z plánu  obnovy, ktoré sú naviazané na zavedenie novej súdnej mapy, je podmienené aktívnym prístupom ministra spravodlivosti v úzkej súčinnosti s predsedami súdov a sudcami, prijímaním  opatrení, ktoré vychádzajú z objektívnych dát a podkladov, a po uplynutí primeranej doby od začiatku implementácie.  

II.

Na tlačovej besede dňa 8. apríla 2024, ktorú odvysielala televízia TA3, predseda vlády Róbert Fico, jeho poradcovia David Lindtner a Tibor Gašpar, a minister spravodlivosti Boris Susko, zintenzívnili politický tlak, aby predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta a predseda Súdnej rady SR Ján Mazák podali disciplinárne návrhy na sudcov najvyššieho súdu za ich rozhodovaciu činnosť a navrhli ich odvolať z funkcie sudcu. Predseda vlády dokonca označil predsedu najvyššieho súdu v tejto súvislosti za farizeja a opätovne spochybnil riadne a náhodné prideľovanie trestných vecí sudcom na najvyššom súde. Takýto politický tlak a verejné vyjadrenia najvyšších ústavných predstaviteľov sú vysoko nebezpečné pre riadne fungovanie demokracie a, osobitne, pre nezávislý výkon súdnej moci a rešpekt verejnosti k súdnym rozhodnutiam.

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu proti týmto útokom na súdnu moc opätovne ostro protestuje a žiada predstaviteľov verejnej moci a politikov, aby upustili od neprípustnej kritiky, politického tlaku a dehonestovania sudcov a súdnych funkcionárov. Pokiaľ je predseda vlády a minister spravodlivosti toho názoru, že sa konkrétni sudcovia dopustili disciplinárneho previnenia, nič nebráni ministrovi spravodlivosti využiť svoju právomoc a podať na týchto sudcov disciplinárny návrh.  

 

12. apríla 2024

JUDr. Katarína Javorčíková

hovorkyňa ZOJ

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.