Language Switcher

Vyberte váš jazyk

www.tyzden.sk |.štefan Hríb

Opýtali sme sa štyroch ľudí z rezortu spravodlivosti, ako sa pozerajú na snahu vládnej koalície prebrať kontrolu nad touto oblasťou – a čo v tejto situácii odporúčajú.

. jana Dubovcová – právnička, sudkyňa a politička. Bola ministerkou spravodlivosti počas úradníckej vlády Ľ. Ódora. V rokoch 2012–2017 pôsobila ako verejná ochrankyňa práv.

. sledujeme pokus o ďalší únos štátu?

Myslím si, že v tejto fáze už nejde o pokus. V predvolebnej kampani víťazi volieb svoje názory a ciele netajili a burcovali. Voľby s nimi vyhrali a teraz sa púšťajú do ich realizácie. Tieto zatiaľ demokratické a nezmanipulované voľby dokazujú, že víťazom volieb sa podarilo dostať do myslí väčšiny voličov, a teda skôr uniesli voličov s cieľom prevziať štát a upraviť ho na svoj obraz. 

. je hlavným cieľom novej moci beztrestnosť a zníženie trestov niektorých aktuálne súdených?

Myslím si, že to mohla byť pre mnohých z radov víťazov jedna z motivácií na urputnú kampaň, ale stále je to iba bonus, ktorý vyplýva z hlavného cieľa volieb, a tým je vždy prevzatie moci v krajine.

. majú existujúce inštitúcie a demokratický tábor šancu tento pokus zastaviť?

Už to nie je iba pokus, ale politická a spoločenská realita. K inštitúciám: Inštitúcie majú ustanovené rámce svojej činnosti v ústave a v zákonoch a ich kvalita a výkon tiež závisí od ich personálneho zloženia. Máme skúsenosti s tým, že aj ústavu, aj zákony, aj personálne zloženie vie pomerne ľahko ovplyvniť poslanecký zbor a vláda. Ale aj verejnosť, ak sa presvedčivo zaktivizuje. Preto je taký odpor niektorých politikov k občianskej spoločnosti reprezentovanej tzv. slniečkármi, sorosovskými mimovládkami, médiami. 

K demokratickému táboru: Demokratický tábor mal šancu vo voľbách a opäť raz zlyhal. Nenaučil sa efektívne čeliť demagógii, populizmu a premyslenej hrubosti. Oslovuje iba už presvedčených demokratov. Ak nedokáže podstatu demokracie zrozumiteľne priblížiť širšiemu okruhu ľudí tak, aby ju aj vnútorne prijali, ostaneme demokratickou krajinou iba formálne, čo poslúži na zakrytie autokratického systému vládnutia. 

. vyšetrovatelia NAKA boli postavení mimo služby v rozpore so zákonom o ochrane oznamovateľov trestnej činnosti. Očakávate ďalšie podobné kroky?

Samozrejme, veď počúvame, že stačí, ak napríklad minister vyhlási, že on a jeho právni experti majú iný právny názor na zmysel zákona. A hneď koná. Ak by náhodou správnosť jeho názoru preskúmavali príslušné inštitúcie, preskúmavanie vrátane opravných prostriedkov trvá aj roky. Teda v právnom štáte sa niet čoho báť, že?

. ministrom obrany je pán Kaliňák, za ktorého éry špeciál ministerstva vnútra pomohol uniesť vietnamského občana. Aká je to správa?

Špeciál nášho ministerstva vnútra to určite nemohol byť, veď je to iba neživá vec. Zato špecialisti by to mohli dokázať. Aj dokázať, ak by sa dokazovalo. Je to správa o tom, že v našich končinách nič nie je nemožné.

. štátnym tajomníkom ministra spravodlivosti je pán Gašpar, ktorý sa na poľovníckej chate prihlásil k pomste na 110 percent. Aká je to správa?

Je to správa o modernom právnikovi, ktorý nepochopil antický symbol hluchej a slepej spravodlivosti. A správou pre nás je, že práve toto nepochopenie ho kvalifikuje na politickú funkciu na ministerstve spravodlivosti. 

. koalícia nemá ústavnú väčšinu. Nakoľko tento fakt môže ochrániť právny štát?

Ak parlamentná opozícia neposkytne hlasy pri presadzovaní ústavných zmien, tak bude platiť doterajší ústavnoprávny stav. Ak budú prijaté zákony a novely, ktorými sa budú meniť demokratické inštitúty, inštitúcie, postupy, je potrebné ich predkladať na posúdenie ústavnému súdu. Je potrebné robiť poslanecké prieskumy, zúčastňovať sa ako verejnosť súdnych pojednávaní. 

„Viesť krajinu v oblasti spravodlivosti ako vendetu, to bude znamenať naozaj slepú spravodlivosť.“

. aká je teraz kľúčová rola opozície, médií a občianskej spoločnosti?

Čelíme silnej túžbe po autokracii, ktorej inštalácia do systému moci je dosiahnuteľná. Preto je potrebné spojiť sily a spoločne upozorňovať na možné nedemokratické postupy. Vysvetľovať ich verejnosti zrozumiteľnými spôsobmi. Predpokladom úspešnosti je, aby demokrati svojimi názorovými nezhodami neponúkali autokratom svoje slabé miesta. Mali by uzavrieť memorandum o spoločne uznávaných hodnotách a tie by mali systematicky spolu verejne presadzovať. Aby konečne začali našu spoločnosť spájať pre niečo pozitívne. Veď v rozdeľovaní spoločnosti na negatívnych emóciách a vylučovaní bola úspešná v predvolebnej kampani druhá strana. Demokrati by mali vyslať signál, že uznávame európske hodnoty, solidaritu, že základné ľudské práva uznané členskými štátmi Európskej únie, teda aj nami, nie sú iba kultúrno-etické otázky, a že sa na tom vedia dohodnúť.

mária Kolíková – právnička a politička. Pôsobila ako štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti. Tento rezort riadila od roku 2021 do roku 2022. Je poslankyňou NR SR.

. sledujeme pokus o ďalší únos štátu?

Toto nie je pokus. Štát je unášaný, avšak na základe demokratických volieb. Ľudia dali politickú amnestiu politikom, ktorí nekryte riešia svoje vlastné záujmy spočívajúce v beztrestnosti.

. je hlavným cieľom novej moci beztrestnosť a zníženie trestov niektorých aktuálne súdených?

Nová moc je založená na koalícii troch strán. Z nich pre jednu je beztrestnosť a áno, aj zníženie trestov pre aktuálne odsúdených kľúčová priorita. V prípade Hlasu a osobitne SNS je prioritou moc ako taká, koalícia so Smerom im dáva istotu, že pri moci budú a budú mať svoju voľnosť na presadzovanie v podstate čohokoľvek. V Hlase sa výnimočne môžu nachádzať aj politici, ktorým ide aj o skutočné verejné blaho.

. majú existujúce inštitúcie a demokratický tábor šancu tento pokus zastaviť?

Štát v nejakej miere už unášaný je. Demokratické inštitúcie budú musieť rešpektovať zmenu zákonov napríklad v oblasti trestného práva a riadiť sa ňou. Pre súdy je platný zákon kľúč. Demokracia v štáte však neutrpí len tým, že sa zmenia zákony tak, aby sa korupcia horšie stíhala, respektíve nestíhala. Po ďalších voľbách sa zákony môžu zase napraviť. Demokracia však zásadne utrpí tým, že veľká časť verejnosti stratí dôveru v štát. Dôveru v rovnosť pred zákonom. Za osobitne nebezpečné považujem, že sa rozšíri medzi ľuďmi presvedčenie, že sa neoplatí čestne žiť.

. vyšetrovatelia NAKA boli postavení mimo služby v rozpore so zákonom o ochrane oznamovateľov trestnej činnosti. Očakávate ďalšie podobné kroky?

Hrubosť konania ministra vnútra, ktorý ešte ani nedostal dôveru od parlamentu, ale zato dostáva jednoznačnú podporu od premiéra, ukazuje, že táto vláda nemá žiadne zábrany. Osobitne toto nastavenie bez zábran vystihuje nominácia ministra obrany Roberta Kaliňáka a štátneho tajomníka Pavla Gašpara na ministerstve spravodlivosti.

. ministrom obrany je pán Kaliňák, za ktorého éry špeciál ministerstva vnútra pomohol uniesť vietnamského občana. Aká je to správa?

Je to rezignácia už aj predstierať, že tu ide o verejné blaho. Domnievam sa, že táto nominácia nemala prejsť.

. štátnym tajomníkom ministra spravodlivosti je pán Gašpar, ktorý sa na poľovníckej chate prihlásil k pomste na 110 percent. Aká je to správa?

Je to vyslanie signálu, že spravodlivosť z ministerstva spravodlivosti má v rukách pomsta. Viesť krajinu v oblasti spravodlivosti ako vendetu, to bude znamenať naozaj slepú spravodlivosť. 

. koalícia nemá ústavnú väčšinu. Nakoľko tento fakt môže ochrániť právny štát?

Tento fakt je dôležitý, koalícia nemôže bez opozície meniť ústavu. Nemôže napríklad zmeniť počet ústavných sudcov či priamu voľbu prezidenta. Môže však zmeniť zákonný rámec nastavenia súdov, špeciálnej prokuratúry, trestného systému tak, že v konečnom dôsledku sa zníži dôvera v právny štát. 

. aká je teraz kľúčová rola opozície, médií a občianskej spoločnosti?

Dôsledne, jasne, trpezlivo, zrozumiteľne poukazovať na všetky kroky koalície, ktoré idú proti demokracii a právnemu štátu. 

ján Mazák – Bývalý predseda Ústavného súdu, pôsobil ako generálny advokát Súdneho dvora EÚ, aktuálne predseda Súdnej rady Slovenskej repubiiky, univerzitný profesor. 

. sledujeme pokus o ďalší únos štátu?

Podľa prvých rozhodnutí vlády R. Fica sa nedá vylúčiť, že dôjde k oslabeniu niektorých kľúčových orgánov verejnej moci. Obávam sa, že pôjde predovšetkým o inštitúcie, ktoré vykonávajú trestnú politiku štátu. Ak k takému oslabeniu dôjde, tak to je už krôčik k tomu, aby sme uvažovali o únose štátu, teda o tom, že štát si riadne neplní niektoré ťažiskové funkcie. 

. je hlavným cieľom novej moci beztrestnosť a zníženie trestov niektorých aktuálne súdených?

Neviem, zdá sa však, že doposiaľ 40 odsúdených osôb a ďalšie desiatky trestne stíhaných osôb z prostredia vysokej politiky, súdnictva, prokuratúry, polície aj významných biznismenov môže viesť k určitým zákonným opatreniam, ktoré by vytvorili ochrannú clonu pred ďalšími trestnými stíhaniami a prísnymi trestami. Napokon, už je ohlásená veľká zmena v predpisoch trestného práva.

. majú existujúce inštitúcie a demokratický tábor šancu tento pokus zastaviť?

Za jediný legitímny prostriedok považujem jasné formulovanie stanovísk ku každému, podčiarkujem ku každému, útoku na demokratické a právne základy štátu, na jeho ústavné orgány a ďalšie inštitúcie. Jasnými názormi myslím priame pomenovanie, bez nejakej falošnej ohľaduplnosti, každého problému, ktorý nastane pri „prevádzke“ štátu. Nadväzne na to je potrebné razantne využívať aj zákonné prostriedky ochrany pred všetkými rozhodnutiami, ktoré porušujú princípy právneho štátu. V parlamente, na súdoch, na ústavnom súde, v priestore Európskej únie a tak by som mohol pokračovať. Odporúčal by som načítať si metódy, ktoré v Poľsku používala vtedajšia opozícia vedená pánom Tuskom... Veľmi poučné, inšpiratívne, a ako vidno, aj účinné. Vzniká vláda vedená bývalou opozíciou. 

. vyšetrovatelia NAKA boli postavení mimo služby v rozpore so zákonom o ochrane oznamovateľov trestnej činnosti. Očakávate ďalšie podobné kroky?

Opäť neviem. Očakávam skôr, že túto citlivú a vysoko výbušnú situáciu čo najskôr vyrieši súd. Právny názor súdu by azda zabránil takým a podobným rozhodnutiam. Nevidím inú cestu. 

. ministrom obrany je pán Kaliňák, za ktorého éry špeciál ministerstva vnútra pomohol uniesť vietnamského občana. Aká je to správa?

R. Kaliňák bol vymenovaný za ministra obrany v plnom súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Základný zákon neberie pri menovaní člena vlády do úvahy skutočnosti, ktoré síce vzbudzujú dôvodné podozrenie z nekalého či trestne postihnuteľného konania, avšak neboli doposiaľ zákonom predpísaným spôsobom dokázané pred nezávislým súdom. Takže aká je to správa? Pre mňa bez významu, ak sa nerozhýbu príslušné orgány, ktoré by túto správu potvrdili alebo vyvrátili. 

. štátnym tajomníkom ministra spravodlivosti je pán Gašpar, ktorý sa na poľovníckej chate prihlásil k pomste na 110 percent. Aká je to správa?

Bez ohľadu na to, čo sa povedalo na súkromnom stretnutí, je potrebné počkať na postupy a úkony štátneho tajomníka, ktorý nemôže konať svojvoľne. Iste, slová, ktoré sme počuli, boli mimoriadne ostré, ale pochybujem, že by boli zopakované aj verejne. A ak sa v pôsobení štátneho tajomníka neobjavia žiadne, hoci len skryté črty pomsty, odvety alebo iného revanšu, tak by som jeho prihlásenie k takým praktikám nebral vážne.

. koalícia nemá ústavnú väčšinu. Nakoľko tento fakt môže ochrániť právny štát?

Podstatne. Stačí sa pozrieť k susedom do Maďarska, aké vývrtky, to hovorím o justícii, sa dajú zažiť, ak má vládnuca moc ústavnú väčšinu. Sám som bol členom delegácie Výkonného výboru Európskej siete súdnych rád, ktorá navštívila rozhodujúce justičné orgány. Ovládnutie súdnictva je slabý výraz na danú situáciu. Azda príklad. Na rozdiel od našej súdnej rady má maďarská súdna rada jedinú kompetenciu. Má právo na to, aby sa s ňou niektoré otázky chodu súdov konzultovali. A to je tak všetko. Komentár je zbytočný. 

6. november 2023, Bratislava: Premiér Robert Fico a minister obrany Robert Kaliňák na tlačovej besede v rámci návšetvy predsedu vlády na ministerstve obrany, kde sa oboznámil s aktuálnym stavom v rezorte.

MILAN ILLÍK/SITA6. november 2023, Bratislava: Premiér Robert Fico a minister obrany Robert Kaliňák na tlačovej besede v rámci návšetvy predsedu vlády na ministerstve obrany, kde sa oboznámil s aktuálnym stavom v rezorte.

. aká je teraz kľúčová rola opozície, médií a občianskej spoločnosti?

Odpoveď je rovnaká ako pri otázke č. 3. Tu len dodám, že sa treba zbaviť ostychu vysloviť aj tvrdé kritické slová, pomenovať nositeľov autoritatívnych tendencií, nečakať, že nás bude brániť „niekto iný“, reagovať promptne, kvalifikovane, a pritom hovoriť jazykom, ktorý pochopí aj človek, ktorý nerozumie pekným a vyumelkovaným rečičkám, ale má vysoko vyvinutý cit pre to, čo nazývame spravodlivosť, ľudskosť, slušnosť, česť, dôstojnosť bez toho, aby použil tieto slová. 

ľudovít Bradáč – sudca a spoluzakladateľ Združenia sudcov Slovenska. Počas vlády E. Hegera bol menovaný do funkcie člena Súdnej Rady SR, 4. Ficova vláda ho z nej odvolala.

. sledujeme pokus o ďalší únos štátu?

Ja síce nepoužívam výraz únos štátu, hoci to má svoju logiku, pre mňa to znamená ovládnutie štátu, jeho najdôležitejších inštitúcií. V súčasnej dobe už, žiaľbohu, nejde o pokus. Je to cieľavedomá činnosť a myslím si, že do značnej miery bude dokonaná. 

. je hlavným cieľom novej moci beztrestnosť a zníženie trestov niektorých aktuálne súdených?

Jednoznačne!

. majú existujúce inštitúcie a demokratický tábor šancu tento pokus zastaviť?

Nateraz som skeptik. Existujúce inštitúcie sa obsadia (viď odpoveď č. 1) alebo zrušia, zmenia a pod. Demokratický tábor? Aký? Demokratická opozícia je roztrieštená, vajatavá, má oneskorené reakcie, ak vôbec nejaké. Spočítajme si percentá získané pre súčasnú koalíciu + Republiku a ďalšie antisystémové a fašizujúce mini strany a máme zrkadlový obraz tzv. demokratického tábora. Až sa mi nechce veriť, že taká veľká časť slovenskej spoločnosti obrátila chod ručičiek smerom naspäť!

. vyšetrovatelia NAKA boli postavení mimo služby v rozpore so zákonom o ochrane oznamovateľov trestnej činnosti. Očakávate ďalšie podobné kroky?

Samozrejme, toto doteraz boli tie najakútnejšie úlohy.

. ministrom obrany je pán Kaliňák, za ktorého éry špeciál ministerstva vnútra pomohol uniesť vietnamského občana. Aká je to správa?

Dobrá pre partiu na poľovníckej chate a pre súkromný biznis pána ministra. Zlá pre medzinárodné postavenie a celkové renomé Slovenskej republiky.

. štátnym tajomníkom ministra spravodlivosti je pán Gašpar, ktorý sa na poľovníckej chate prihlásil k pomste na 110 percent. Aká je to správa?

Podobne ako v predchádzajúcej odpovedi, ale v konkrétnosti pôjde o zabezpečenie priameho vplyvu na tvorbu novej účelovej legislatívy.

. koalícia nemá ústavnú väčšinu. Nakoľko tento fakt môže ochrániť právny štát?

Pokiaľ si pamätám i hlboko do minulosti, tejto zostave (schválne nehovorím koalícii) nikdy neprekážali v ich postupoch či už ústava, alebo zákony. Vedeli sa cez spleť demokratických pravidiel preštrikovať k želanému cieľu.

. aká je teraz kľúčová rola opozície, médií a občianskej spoločnosti?

Zrejme len nechať si nejaký čas na spamätanie sa a ustálenie (nie ustajnenie) občianskej spoločnosti. Počkať si na vytriezvenie z ošiaľu nenávideného Matoviča (veď on za to všetko môže) a znovu obnovovať jej demokratického ducha. Zbaviť sa posttraumatického šoku z covidu a sústrediť sa na výraznejšiu ochranu proti dezinformáciám a hoaxom. Jasnejšie pomenovať a hlavne preukázať zdroje hybridnej vojny voči Slovensku i Európe. Napokon, naučiť sa spájať roztrieštené demokratické sily do jednotnejšieho bloku v záujme hájenia spoločného cieľa. Prestať laborovať so zlozvykom, že s každou novou myšlienkou, nápadom musí vzniknúť nová politická strana. V tomto musia najdôležitejšiu úlohu zohrať médiá, ktoré sa z úlohy politického a straníckeho aktivizmu vrátia do vyváženého, objektívneho a nestranného spravodajstva a komentovania.

Ak si predplatíte digitálne predplatné alebo tlačený .týždeň na ďalší rok, pomôžete nám prežiť a robiť to, čo vieme. Vopred ďakujeme.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.