Language Switcher

Vyberte váš jazyk

www.teraz.sk|

Bývalí sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu, ktorí za daných podmienok neprejavili záujem o pôsobenie na NSS SR, museli zmeniť svoju špecializáciu.

Bratislava 5. januára (TASR) - Príchod sudcov z bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR by prispel k okamžitému a efektívnemu vyriešeniu enormného zaťaženia sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Pre TASR to uviedla predsedníčka Sudcovskej rady NSS SR Katarína Benczová. Víta opakovanú legislatívnu aktivitu Združenia sudcov Slovenska, aby sa týmto sudcom umožnilo preloženie na NSS SR bez dodatočných podmienok.
"Vzhľadom na dlhodobú personálnu poddimenzovanosť NSS SR Sudcovská rada NSS SR podporuje takúto legislatívnu aktivitu," uvádza sa v stanovisku sudcovskej rady zo 14. decembra, ktoré bolo prijaté pomerom hlasov troch ku dvom. Na NSS SR pôsobí 22 sudcov vrátane predsedu a podpredsedu. "Podľa dostupných údajov k 1. decembru 2022 bol na NSS SR zostatok nevybavených vecí 2268. K otázke na počet potrebných sudcov môžem uviesť iba toľko, že už od vytvorenia NSS SR sa predpokladalo pôsobenie 30 sudcov," zdôraznila Benczová pre TASR.

Prezident Združenia sudcov Slovenska František Mozner upozornil, že po vzniku Najvyššieho správneho súdu naň "prešla" približne polovica sudcov z bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Absolvovať museli verejné vypočutie pred Súdnou radou i preverenie sudcovskej spôsobilosti.

Bývalí sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu, ktorí za daných podmienok neprejavili záujem o pôsobenie na NSS SR, museli zmeniť svoju špecializáciu. "To si objektívne, zvlášť na úrovni Najvyššieho súdu, vyžaduje určitý čas, pričom štát musí zabezpečiť ich financovanie ale tiež to, že súčasne musí vynaložiť ďalšie prostriedky na nových chýbajúcich sudcov Najvyššieho správneho súdu, z ktorých ale mnohí nemajú praktické skúsenosti s výkonom súdnictva, a teda aj ich plnohodnotný výkon si zákonite vyžaduje určitý čas," zdôraznil Mozner pre TASR.

Ide podľa neho o ničím neospravedlniteľné plytvanie personálnymi a materiálnymi zdrojmi, ktoré si Slovenská republika nemôže dovoliť. A to aj v súvislosti s novovznikajúcimi tromi správnymi súdmi.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.