Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Na dnešný deň som vybrala báseň z národného básnického pokladu Pavla Orságha Hviezdoslava zo zbierky Zlaté klasy zeme, Vydavateľstvo Mladé letá, 1985, ktorá bola prvýkrát uverejnená v almanachu Napred v roku 1871.

O živote a tvorbe tohto krásneho človeka, právnika a básnika si môžete prečítať na týchto linkoch:

https://www.litcentrum.sk/autor/pavol-orszagh-hviezdoslav/diela-v-slovencine

https://www.litcentrum.sk/dielo/almanach-napred

 

Spravodlivosť

(úryvky)

 

Spravodlivosť!...

Spravodlivosť každému na svete:

Jak maličkému, tak aj obrovi,

jak chudobnému, tak boháčovi –

Ako to slnce, hľa robí,

tie isté lúče rozosielajúc

„na zlé a na dobré“!...

Spravodlivosť!

Veď ktože krivdu rád vidí?

Ktože si žiada byť ukrivdeným?

A kto za krivdu pekne ďakuje,

so spokojnosťou sebou ju odnesie,

sebou ju vláči jak najdrahší poklad,

ktorý v pozemskom nebi vykvitol –

a nezanevrie, nejde hneď k súdu,

k sudcom: k týmto bohom pozemským,

a nežiada svoje právo si,

ktoré porážku, ujmu trpelo,

z rúk krivditeľa celé, sväté naspäť?!

No, kto za krivdu pekne ďakuje?

Oj , nikto.

Skúsenosť vekov bohatá

Donáša vzory, príklady:

Že denne slzy padajú,

že denne statky blčia,

že denne mŕtvych v hroby spúšťajú –

vinami druhých!

Spravodlivosť!...Nečuješ, nevidíš?

Máš beľmo v oku, či na očiach šatku?

A uši zapchaté?

 

- Príď čím skorej, kráľovstvo práva! -

Príď spravodlivosť, ktorá neskonáva!

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.