Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Počas tohtoročných osláv Nežnej revolúcie odzneli v médiách slávnostné príhovory politikov, spomienkové rozhovory s aktérmi Novembra, ( aj sa vysielal nevydarený film Havel)., ale aj  výsledky  prieskumu o tom, ako ľudia vnímajú Nežnú revolúciu, a nemilo sa zistilo, že kladne ju vníma len 48% občanov, čo je zatiaľ najmenej, odkedy sa takýto prieskum robí.

Zaujímavo vyznel fakt, že mladá generácia, ktorá život v komunizme nezažila, a má väčšinovo pozitívny vzťah k Nežnej revolúcii, sa vyznačuje mimoriadne vysokou neschopnosťou zaujať k nej  hodnotiace stanovisko.

https://www.trend.sk/spravy/neznu-revoluciu-hodnoti-slovensku-prevazne-priaznivo-48-percent-ludi-ukazal-prieskum

 Verím, že keby respondentmi boli len mladí  právnici, nemali by s tým problém, veď dejiny sa prednášajú na právnických fakultách ako nevyhnutný základ pochopenia sveta a práva v prvom ročníku štúdia., a keby sa prieskum vykonal len medzi právnikmi, som presvedčená, že málokto by akúkoľvek formu diktatúry považoval za lepšiu ako liberálnu demokraciu, aj napriek jej nedostatkom a sprievodným javom.   

Ale možno sa mýlim, a možno je dobre si aj nám pripomenúť, čím a ako žilo Slovensko a svet pred 100, 50 ale aj 30timi rokmi, a pomôžem si Kronikou 20. storočia z edície denníka SME., vyberám len niektoré správy, zdroj citujem autenticky, poznámky som si dovolila na doplnenie faktov:

November 1922:

Slovenská liga v Amerike opätovne vyzvala parlament a vládu ČR, aby do čsl. ústavy včlenili Pittsburskú dohodu .

Pozn. Podpísaná 30. mája 1918 medzi Slovenskou ligou v Amerike, Českým národným združením a Zväzom českých katolíkov s budúcim československým prezidentom Tomášom G. Masarykom, ktorá zaručovala Slovákom, že spoločný štát bude demokratickou republikou, v ktorej bude mať autonómne postavenie s vlastným snemom, súdnictvom, administratívou aj slovenčinou ako úradným jazykom.

Na nemeckej univerzite v Prahe vypukli antisemitské nepokoje po zvolení rektora židovského pôvodu, ktoré sa preniesli aj na iné európske univerzity- na viedenskej univerzite vypukol štrajk za zníženie počtu Židov v profesorských zboroch a medzi študentmi na 10%., na mnohých vysokých školách sa pod tlakom študentov zaviedol numerus clausus pre Židov. 

Z účasti 408 delegátov 66 komunistických strán a organizácií z celého sveta sa v Petrohrade začal 4. zjazd Komintermy, na ktorom poslednýkrát prehovoril vodca ruských boľševikov  Vladimír I. Lenin, ktorý  o.i. žiadal uznanie vedúcej úlohy Ruska vo svetovom revolučnom procese, ktorú aj napriek odporu viacerých, vrátane Leva D. Trockého, aj potvrdili .  

November 1972

Prezident ČSSR Gustáv Husák navštívil Rakúsko. Jeho návšteva sa stretla s protestmi demokratickej verejnosti. Žiadala skončenie útlaku cirkvi a dodržiavanie ľudských práv v Československu. 

V Moskve zomrel vo veku 75 rokov vodca komunistickej strany a štátu Leonid I. Brežnev, ktorý stál na jeho čele 18 rokov., nariadil sovietsky vpád do Afganistanu a pričinil sa o inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR v auguste 1968. Už o dva dni na to zvolili za jeho nástupcu bývalého šéfa sovietskej tajnej bezpečnosti - KGB, Jurija V. Andropova.

Americký prezident Ronald Reagan oznámil, že Spojené štáty rušia embargo na dodávky technológie a zariadení na výstavbu plynovodu zo ZSSR do západnej Európy. Svetoví komentátori dávali toto rozhodnutie do súvislosti s prepustením poľského odborového predáka Lecha Walesu z internácie.

November 1992

Kandidát Demokratickej strany Bill Clinton vyhral prezidentské voľby v USA.

Pozn. Vystriedal republikána Georgea Busha a bol zvolený aj v ďalších voľbách. , kde ho vystriedal republíkán - syn Georgea Busha, George W. Bush., ktorého tiež po dvoch volebných obdobiach vystriedal demokrat Barack Obama. 

V Slovenskom národnom divadle sa konala posledná rozlúčka s Alexandrom Dubčekom , najvýznamnejším a najznámejším politikom  moderných slovenských dejín. Pre ľudí bol symbolom ľudskosti v politike. Státisícom občanov Československa tento netypický funkcionár stelesňoval zmeny, ktoré pomáhal prebúdzať v rokoch 1968-1969, ale aj po r. 1989.  

Poslanci Federálneho zhromaždenia schválili Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky., v českej časti Snemovne národov za návrh hlasovalo zo 72 poslancov 45 za, proti 7 a zdržalo sa 11, návrh ignorovalo 9 poslancov., zo 72 členov slovenskej časti snemovne hlasovalo 46 za , proti bolo 7, 16 poslancov sa zdržalo hlasovania., v Snemovni ľudu zo 144 prítomných poslancov za hlasovalo 92, proti bolo 16, zdržalo sa 28 a návrh ignorovalo 8 poslancov. 

V malom šlezvicko-holštajnskom meste Mölln zapálili pravicoví extrémisti dom, v ktorom žilo niekoľko tureckých rodín. Pri požiari zahynuli dve ženy a desaťročné dievčatko, deväť ľudí bolo ťažko zranených., páchatelia sa k útoku telefonicky priznali a rozhovor ukončili nacistickým pozdravom "Heil Hitler". Mnoho ľudí v Spolkovej republike bolo zdesených z násilia a rozhodnutých verejne odmietnuť nenávisť voči cudzincom. V mestách sa potom zhromažďovali státisíce ľudí a vytvárali tzv. svietiace reťaze na protest proti rasizmu, násiliu a xenofóbii.

Historia magistra vitae.

Daniela Baranová

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.