Stanovisko ZOJ k súčasnému stavu zverejňovania súdnych rozhodnutí na internete

zverejňovanie súdnych rozhodnutí na internete a ich dostupnosť širokej verejnosti považuje združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ za významný nástroj riadneho fungovania právneho štátu a transparentnosti výkonu súdnej moci. Efektívnosť využívania tohto nástroja však vyžaduje primeranú technickú a personálnu pripravenosť súdov plniť túto úlohu.

 

Právne predpisy síce stanovujú súdom povinnosť zverejňovať súdne rozhodnutia na internete, ale bežne sa stáva, že hľadané rozhodnutie na internete nenájdete. Dokonca aj samotné súdy to vnímajú ako problém, keďže odvolacie súdy v mnohých prípadoch nenájdu na internete prvostupňové rozhodnutia, ktoré preskúmavajú, a pokiaľ chcú pracovať s ich elektronickou verziou, musia si osobitne vyžadovať tieto rozhodnutia z kancelárií okresných súdov. Zákonná povinnosť zverejňovania sa tak zo strany súdov riadne nedodržiava.

Ďalším veľkým problémom je, že zverejnené rozhodnutia nie sú systematicky a prehľadne usporiadané tak, aby laická alebo odborná verejnosť mohla nájsť súdne rozhodnutia podľa právnej oblasti, ktorú riešia; alebo cez kľúčové slová; alebo paragrafové znenie právnych predpisov, ktoré aplikujú; resp. iné vyhľadávacie kritériá. Tento problém nepociťuje len verejnosť, ale opäť aj samotní sudcovia, ktorí nedokážu nájsť súdne rozhodnutia súdov vyššieho stupňa na konkrétnu tému ani cez portál Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, resp. cez najnovší právny a informačný portál Ministerstva spravodlivosti Slov-Lex. Úplne tak zlyháva rýchla a prehľadná orientácia v judikatúre súdov.

 

Považujeme za dôvodné vyjadrenie predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej na stretnutí so zástupcami Transparency International Slovensko, že zverejňovanie niekoľko desiatok tisíc súdnych rozhodnutí najvyššieho súdu, si vyžaduje kvalitné vybavenie výpočtovej techniky a vybudovanie veľkého analytického centra.

 

Dôvody nenaplnenia sledovaného účelu zverejňovania súdnych rozhodnutí vnímame ako zlyhanie štátu, ktorý súdom nezabezpečil potrebné podmienky na jeho realizáciu. Na súdy sú kladené nezvládnuteľné požiadavky, hoci nedisponujú primeranou technikou alebo dostatočným počtom odborne pripravených pracovníkov.

 

V ostatnom čase sa nepripravenosť súdov prejavila aj pri pokuse začať na súdoch zákonné podpisovanie súdnych rozhodnutí cez zaručený elektronický podpis počnúc od 1. novembra 2016. Prvá odborná príprava sudcov na túto úlohu začala prebiehať až koncom októbra 2016. Následne sudcovia mali podpísať žiadosti o vydanie príslušných technických zariadení na podpis ako súkromné osoby a bolo zistené, že ak súdne rozhodnutia takto podpíšu, uniknú do verejnosti ich osobné údaje, ktoré sú zákonom chránené. Sudcovia tak boli nútení odmietnuť elektronické podpisovanie súdnych rozhodnutí. Ministerstvo spravodlivosti SR reagovalo na výhrady sudcov a v súčasnosti by mal byť problém odstránený.

 

V Bratislave 11. novembra 2016

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (M.)

  Vážená pani prezidentka ZOJ,

  je mi trocha ľúto, že nepoviete celú pravdu. To že sa do mandátnych certifikátov sudcov dostali osobné údaje v rozsahu Meno, Priezvisko, Ulica bydliska, PSČ bydliska, Obec bydliska, číslo občianskeho preukazu tak to je spôsobené administratívnymi pracovníkmi súdu ktorí vydávajú mandátne certifikáty. Vaše tvrdenie "bolo zistené, že ak súdne rozhodnutia takto podpíšu, uniknú do verejnosti ich osobné údaje, ktoré sú zákonom chránené" je teda nie celkom pravdivé, pretože na mnohých súdoch nepovinné údaje o bydlisku do žiadosti o vydanie mandátneho certifikátu neuviedli a teda sa do certifikátu nedostali. Žiadosť o vydanie kvalifikovaného mandátneho certifikátu sudcovia podpisovali a videli čo je v nej uvedené.

  Pokiaľ sa týka ochrany osobného údaju "Číslo občianskeho preukazu" tak je znova smutné, že pokiaľ tento údaj musia mať uvedený v certifikáte bežní smrteľníci, tak sudcovia vytvárajú dojem nadľudí, pretože u nich je to zrazu v spojením s menom a priezviskom osobný údaj. Je smutné že sa týmto spôsobom sudcovia hanbia za svoju prácu (nechcú sa pod rozhodnutie elektronicky podpísať).

  Ešte sa dotknem témy prístupnosti prvostupňových rozhodnutí odvolacím súdom. Viete o tom, že ak sú rozhodnutia zapísané na prvostupňovom súde v informačnom systéme, tak ich má v informačnom systéme dostupný aj odvolací súd (a v plnom (neanonymizovanom) znení?

  M.

 • Hosť (Katarína Javorčíková)

  Odpoveď na: M.

  Aj keď nepoznám Vaše meno , rada na Vaše výhrady odpoviem.
  Ja osobne som presvedčená, že nikto zo sudcov do žiadosti o vydanie mandátnych certifikátov nevypísali svoje osobné údaje s vedomím, že budú na zverejnené spolu s elektronickým podpisom. Tieto údaje boli kompletne vopred do žiadostí vyplnené pracovníkmi súdu, Je pravdou, že mnohí sudcovia žiadosti podpísali, ale z obsahu žiadosti zverejnenie ich osobných údajov nevyplývalo. Toto bolo až dodatočne zistené prvý krát na Okresnom súde Bratislava V. myslím, že je nenáležité povedať, že ak sudca nesúhlasí so zverejnením svojho občianskeho preukazu na súdnom rozhodnutí, že sa za neho hanbí. Jediná správna cesta je, aby sudca podpisoval rozhodnutie ako sudca identifikovaný služobnými identifikátormi. Inak to môže viesť k pochybnostiam či vôbec rozhodnutie ako sudca podpísal...
  K poslednej otázke dodávam, že áno. Viem, že prvostupňové neanonymizované rozhodnutie je súčasťou elektronického spisu, resp. súdneho manažmentu. A je veľa prípadov, keď sme ho v odvolacom konaní v elektronickej forme nenašli, pretože jednoducho nebolo nahraté.

  S pozdravom
  K. Javorčíková

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Stanovisko ZOJ k súčasnému stavu zverejňovania súdnych rozhodnutí na internete

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri