Mária Laufová: K problémom preťažených súdov ...

Nedávno som bola v nemocnici na vyšetrení. Lekárka počas dňa ani nechodila ,lietala, bez zastavenia, snáď ani nejedla a ....Pri vyšetrení vo večerných hodinách ,/po mne mala ešte konzíliá/ povedala ,,takí sme všetci preťažení, je nás tak málo, denné, nočné, nestíhame ,je to už taká katastrofa ,že to má dopad na naše vzťahy ,asi sa raz aj pohryzieme.

    To konštatovanie unavenej lekárky  vo mne evokovalo skutočnosť,  že takto na hranici vlastných síl pracujú aj iné profesie. Nechcem  sa venovať hodnoteniu z akého prameňa vyplýva  v jednotlivých oblastiach spoločnosti zodpovednosť voči občanom,  či služba občanom .

    Reakciou  preťaženého lekára, sudcu ,kohokoľvek  na danú situáciu, dlhodobo zotrvávajúcu  bez viditeľných známok zlepšenia   je únava, aj bezradnosť, vnútorné hľadanie riešenia,  vonkajšie obviňovanie ,hľadanie vinníka zodpovedného za tento stav .Nevyhnutne nastávajú konflikty na pracovisku ,medzi sebou, s vedením.. . A aj v justícii sa množia otázky  prečo musím pracovať ja na hranici síl a druhý za ten istý plat nemusí ,čo robí vedenie súdu, výkonná moc, že sa stav nezlepšuje... To všetko  sa odohráva na pozadí turbulentných zniem v spoločensko politickej situácii v spoločnosti, s následným nevyhnutným dopadom na všetky  profesie.

    Problémy v justícii nie je možné  obmedziť len na konštatovanie, že sudcov je málo, že sa domnievame, že nie sú spravodlivo prideľované na jednotlivé  súdy  nové miesta sudcov.. Problém si vyžaduje dôsledné poznanie celého  komplexu všetkých súvislostí. V systéme pracujú vyšší súdni úradníci  / je zaujímavý publikovaný pohľad pracovníka justície /, asistenti, ostatní  pracovníci súdu, je nevyhnutné dobré materiálno technické zabezpečenie. Následné, už prebiehajúce opatrenia  ministerstva  spravodlivosti spočívajúce napr. v odbremenení všeobecných súdov  od  niektorých agiend , Er, Ro, časti OR. Trend klesania nápadu vecí na súdoch, potreba spracovať veľké zostatky starých vecí, mať  pripravené riešenie  na prípad zmien v spoločnosti, ktorý by mal za následok vypuklé opätovné zvyšovania nápadu/lietajú sudcovia.../..Je nevyhnutný  audit na súdoch, ktorý má vykonať ministerstvo spravodlivosti.

Riešenie určite nie je jednoduché.

    Je pravdou, že službu občanom na poli spravodlivosti  je potrebné poskytovať  s pokorou,  nie ako honor. Mať úctu k sociálnym benefitom, ktoré spoločnosť sudcom za ich službu dáva.  Akí  teda majú byť sudcovia, aký má byť predseda, aký ma byť ich  morálny a odborný ,hodnotový  profil, charakter sudcu a predsedu súdu,  ministra spravodlivosti, poslancov? Súdna, výkonná, zákonodarná moc, spojená nádoba.

    Na tieto otázky je možné dať ucelenú  odpoveď   v rámci úprimnej vzájomnej sebareflexie . Sudcovia by mali by mať prehľad o celkovom  dianí v justícii, v spoločnosti  .Mali by mať snahu vnímať  problémy a ich riešenia komplexne, nerobiť  unáhlené závery  na základe jednotlivých krokov,  ktoré sa im nepáčia ,nesúhlasia s nimi . Predsedovia súdov by mali citlivo, objektívne a konštruktívne  vnímať  reakcie sudcov. Výkonná moc by mala reagovať na problémy súdnej moci  s dôslednou znalosťou problematiky.

    Optimálnemu riešeniu akéhokoľvek problému nikdy neprispeje  neúprosné vzájomné obviňovanie, odsudzovanie, vytváranie atmosféry vzájomnej animozity . Každý sa dopúšťame chýb, nikto nie je dokonalý. Tak ako vieme odpustiť tie chyby sebe,  tak by sme ich mali vedieť odpúšťať  aj tomu druhému  v záujme hľadania východísk.  Na mieste je  skôr vzájomné  pochopenie ,pomoc ,dobrá vôľa, snaha o komplexné riešenie, nielen z vlastného  pohľadu ,schopnosť prijať na určitý čas aj nepohodu. To v žiadnom prípade na úkor zdravia a nekvality rozhodovania.  To je aj vec sebaúcty.

,,Skutočné elity sú charakteristické tým, že podávajú elitné výkony. Od formálnych elít sa líšia tým že sú pre spoločnosť schopní priniesť obete.“ Iva Brožová,  bývalá ústavná sudkyňa ČR, predsedníčka Najvyššieho  súdu ČR.

Mária Laufová,  bývalá  sudkyňa na dôchodku.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy Mária Laufová: K problémom preťažených súdov ...

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri