Mária Laufová, sudkyňa v dôchodku - k preťaženým súdom:

Zo správy zo Zhromaždenia Sudcovskej únie ČR   z roku 2014, okrem iného vyplýva tento názor:

,,Správa súdu má zaistiť podmienky pre výkon súdnictva. Ak nie sú, predseda súdu musí vyvinúť tlak na ministerstvo,aby si plnilo svoje povinnosti  voči súdom. Zvyčajne však predsedovia súdov nevyvíjajú tlak hore, ale tlačia dolu,smerom k sudcom,aby zvýšili svoje výkony.Ak sudcovia tlaku podľahnú a namiesto primeraného výkonu  napr. 40 vecí mesačne skončia 80 vecí,ministerstvo je pasívne ,pretože to ide aj bez zmeny.”

Som toho názoru, že toto je podstata dlhotrvajúceho problému riešenia problematiky preťaženosti súdov a sudcov aj na Slovensku.  Môže byť dobrým podnetom na hľadanie spôsobu,ako ustáť nápravu čo možno najobjektívnejšie a najspravodlivejšie.

Aby sa mohol  za týmto účelom stav na súdoch objektivizovať a hľadať spôsob nápravy , je potrebné vykonať hlbokú analýzu jestvujúceho stavu.

Nie všetci sudcovia sú výkonní, nepracujú všetci  lege artis,z rôznych subjektívnych dôvodov. V tomto smere je potrebná aj  sebareflexia. Stav súdu vykazujúci  veľké  nápady vecí a zostatky vecí na súde aj  u jednotlivých sudcov, môže mať a má mnoho  objektívnych dôvodov, príčin, (vysoký nápad, veľké množstvo veci právne  zložitých, čo môže byť determinované aj  miestnymi pomermi a rôznymi inými okolnosťami/

Z toho dôvodu je preto potrebné,aby ministerstvo vykonalo čo najrýchlejšie audit zaťaženosti súdov.Následne vyzvalo  predsedov dotknutých preťažených  súdov,aby vykonali podrobnú a precíznu analýzu stavu na ich súde.V rámci toho, aby napr. vyhodnotili nápad vecí a obsadenosť v  jednotlivých oddeleniach súdu, výkonnosť jednotlivých sudcov a oddelení súdu, príčiny  stavu, prečo  jeden sudca je výkonnejší než druhý, aké opatrenia vykonal na nápravu,koľko upozornení dostal od sudcov na skutočnosť,že majú prideľované veci  do senátu v takom  množstve že nie sú v stave konať bez zbytočných prieťahov,ako upozornenia riešil, a aké opatrenia navrhuje na celkovú nápravu nežiaduceho stavu v súdnych  oddeleniach. Či je možné rozdiely v zaťaženosti  sudcov na oddelení riešiť napr. zastavením nápadu u preťaženého sudcu, či to je spravodlivé a objektívne dôvodné voči ostatným, ako navrhuje riešiť stav dlhodobej práceneschopnosti,materskej dovolenky,odchodu do dôchodku na svojom súde,či prerozdelením vecí ak to stav v senátoch sudcov ešte  dovoľuje, aby nedochádzalo ešte k zhoršeniu jestvujúceho stavu, a či je potrebné doplniť stav sudcov o nového sudcu.

Urýchlene by bolo treba  pracovať v rámci legislatívy na zriadení tzv. lietajúceho sudcu a skúmať možnosti prevzatia tejto úpravy zo zahraničia.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy Mária Laufová, sudkyňa v dôchodku - k preťaženým súdom:

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri