20. výročie vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada SR navrhla možné alternatívne riešenia!Pri príležitosti 20. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky sa dňa 10.06.2022 uskutoční slávnostné podujatie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. 

Priamy prenos zo slávnostného podujatia v čase od 9:30 môžete sledovať po kliknutí na priložený link:

 

Otvorený list členky súdnej rady Kataríny Javorčíkovej všetkým sudcom

JUDr. Katarína Javorčíková, členka Súdnej rady Slovenskej republiky

 

Vážené pani sudkyne,

Vážení páni sudcovia,

 

je začiatok nového roka, keď si ľudia navzájom prajú, aby bol lepší ako tie predchádzajúce a prežili sme ho v zdraví a spokojnosti. Preto dovoľte, by som  Vám všetkým úvodom môjho listu popriala, aby ste prežili vydarený rok vo svojich rodinách a aj vo Vašej náročnej práci.

 

V tejto atmosfére veľmi nerada začínam komunikáciu negatívnymi témami, a z vlastnej iniciatívy by som tak neurobila. Kolegyňa Marcela Kosová však minulý týždeň otvorila v e-mailovej komunikácii so všetkými sudcami z môjho pohľadu konfrontačným spôsobom viaceré témy, ktoré sa ma priamo dotkli, a ja považujem za potrebné, aby ste mali možnosť prečítať si aj moju verziu.

Príspevkový poriadok ZOJ

Čl. 1

Základné ustanovenie

Tento Príspevkový poriadok ustanovuje spôsob financovania občianskeho združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (v skratke „ZOJ“) [ďalej len „ZOJ“] a postup orgánov ZOJ pri hospodárení ZOJ s majetkom.

Volebný poriadok ZOJ

Č l. 1

Ú č el volebného poriadku a volené orgány

(1) Účelom tohto volebného priadku je upraviť voľbu a odvolávanie volených orgánov občianskeho združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (v skratke „ZOJ“) [ďalej len „ZOJ“].

Rokovací poriadok ZOJ

Hlava I

Úvodné ustanovenie

Čl. 1

1) Tento rokovací poriadok upravuje zvolávanie, uznášaniaschopnosť, rokovanie a prijí-manie rozhodnutí orgánov občianskeho združenia Sudcovia za otvorenú justíciu „ZOJ“.

2) Pokiaľ tento poriadok u niektorého z orgánov neobsahuje osobitnú úpravu, použijú sa primerane ustanovenia o rokovaní Konferencie členov (ďalej tiež len „Konferencia“).

Ďalšie články...

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Statusové

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri