Prečo spoluzakladám ZOJ - E. Berthotyová

„Vláda práva je vzácnejší ideál než vláda právnických textov“ (Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, str. 338)

„Demokracia vyžaduje rozhodovanie, ktoré harmonizuje tak rešpekt k textu zákona.... ako aj k morálnym právam a hodnotám vrátane slobody a rovnosti. ...Demokracia  však nevyžaduje servilné nasledovanie textu zákonov alebo legislatívnych materiálov.“ (Alexanedr Peczenik, On Law and Reason, str.41)

V dobe, keď autority (držitelia moci) v justícii, ale aj väčšina sudcov  mlčia  a nečinne sa prizerajú skrivodlivosti, ktorá je páchaná samotnými sudcami na sudcoch,  je disent v podobe  otvorene   vysloveného  a odôvodneného   nesúhlasu  s takýmto pošliapavaním základných hodnôt ako je spravodlivosť,  sloboda slova a  rovnosť, jediným prostriedkom a zbraňou v rukách tých, ktorí sú presvedčení, že hľadať  a nachádzať spravodlivosť je nielen pridanou hodnotou, ale hodnotou cieľovou.

„Mať  slobodného ducha je právom, ale aj povinnosťou sudcu. Mať slobodného a spravodlivého sudcu je právom občana.“

Tento odkaz vyhlásenia „Päť  viet“  je krédom, s ktorým vstupujem do združenia ZOJ.

V Bratislave 14.10.2011                                Elena Berthotyová

You are here: Home Home Slovenské kategórie O nás Prečo ZOJ Prečo spoluzakladám ZOJ - E. Berthotyová

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners