Súdnu radu SR zvolili do Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád

| teraz.sk | TASR | 1. júna 2022 |

Na archívnej snímke predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Odskúšame si, ako sa nám bude dariť ako súčasti riadiacich procesov v EÚ justičnom priestore, skonštatoval predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

Bratislava 1. júna (TASR) - Súdna rada SR bola zvolená do Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád (ENCJ). Stalo sa tak na zasadnutí Valného zhromaždenia ENCJ, ktoré sa koná 1. až 3. júna v Aténach. Ide o prvé takéto jej zvolenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.


Súdna rada je členkou ENCJ už od roku 2005, avšak až v tomto roku sa pokúsila o zvolenie do jedného z jej rozhodujúcich orgánov. "Súdna rada našla odvahu na nomináciu do výkonnej rady tejto významnej európskej siete súdnych rád. Vyplatilo sa. Takže si odskúšame, ako sa nám bude dariť ako súčasti riadiacich procesov v EÚ justičnom priestore," skonštatoval predseda Súdnej rady SR Ján Mazák, ktorý sa na voľbách osobne zúčastnil.

Hlavnou témou valného zhromaždenia je Justičná solidarita v čase krízy. Od roku 2013 spustila ENCJ prvýkrát projekt o nezávislosti a zodpovednosti súdnictva. Online prieskum bol opätovne iniciovaný po troch rokoch s cieľom zhromaždiť údaje o vnímaní nezávislosti sudcov, ako aj samotnej justície. Možnosť zapojiť sa doň mali všetci sudcovia z členských, ale aj kandidátskych štátov. Slovenskí sudcovia sa do prieskumu zapojili minimálne, podľa Súdnej rady SR nedosiahli ani potrebné kvórum 20 percent sudcov. Konkrétne závery projektu sú tiež jednou z tém valného zhromaždenia.

Návrh ZOJ na pokračovanie v spolupráci

Vážený pán predseda Súdnej rady Slovenskej republiky,

Vážený pán prezident Združenia sudcov Slovenska,

 

 

 v roku 2020 sme sa dohodli na platforme okrúhleho stola na hľadanie spoločných názorových  prienikov a postupov vo veciach  týkajúcich sa justície. Vymenili sme si na úrovni súdnej rady, ZSS a ZOJ aj témy, ktorých by sa mohla táto spolupráca týkať. V súvislosti s pandemickou situáciou boli tieto aktivity prerušené. V súčasnosti podľa nášho názoru už nastal čas, kedy by sme mohli v spoločných aktivitách pokračovať.

 

Na ostatnom stretnutí členov ZOJ dňa 27.5.2022 sme naformulovali témy, ktoré chceme na úrovni ZOJ realizovať alebo podporovať.

 

Konkrétne:

  • Obnoviť inštitút justičných čakateľov a umožniť, aby si justičný systém sám mohol zaučiť a odborne pripraviť budúcich sudcov. Správnosť tohto inštitútu potvrdzujú aj výsledky výberových konaní na obsadenie voľných miest nových sudcov, v ktorých je dlhodobo neprimerane vysoký počet neúspešných uchádzačov. Z úspešných uchádzačov sú však suverénne najlepší práve vyšší súdni úradníci a asistenti sudcov, ktorí majú prax v justičnom prostredí. Ani oni však nemajú možnosť tak komplexnej praxe na všetky súdne agendy ako ju mali justiční čakatelia v minulosti. Ďalším argumentom je úspešnosť čakateľov prokuratúry v obdobných prokurátorských výberových konaniach.
  • Zasadiť sa o zriadenie Strednej odbornej školy justičného personálu. Takáto škola by mohla výrazne napomôcť príprave odborníkov na tieto pozície v justícii, ktoré sú rozhodujúce pre dobre fungujúci administratívny servis sudcov.
  • Pripraviť  optimálny manuál ako reagovať na útoky sudcov za ich rozhodovaciu činnosť a pokusy vtiahnuť súdnictvo do politiky.
  • Analyzovať a upozorňovať na negatívne dopady masívneho úniku informácií z prebiehajúcich trestných konaní na verejnosť.

 

 

Zo strany ZOJ bude vítané, ak k uvedeným témam a aj k iným, ktoré vzídu zo strany súdnej rady alebo ZSS, bude opätovne zorganizovaný okrúhly stôl a budeme v začatej spolupráci pokračovať.

 

              S úctou

 

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Dagmar Valocká

hovorkyne ZOJ

 

                                                                                     

Vážený pán:

Ján Mazák

predseda Súdnej rady Slovenskej republiky

 

Vážený pán:

František Mozner

prezident Združenia sudcov Slovenska

 

Nová súdna mapa v kocke

Ilustračné foto: Internet

Prehľad súdnej mapy k 1.1.2023

 

I.

Okresné súdy

 

Na okresných súdoch s výnimkou mestských súdov v Bratislave  zostáva zachovaná špecializácia na trestnú, občiansku a rodinnú agendu. Obchodnú agendu pre jednotlivé obvody krajských súdov budú vybavovať určené okresné súdy. V závislosti od toho sa vytvoria na jednotlivých okresných súdoch príslušné grémia.

 

Ohľadne ďalšej vecnej príslušnosti okresných súdov  sú osobitné ustanovenia v Civilnom sporovom poriadku, Civilnom mimosporovom poriadku a v Trestnom poriadku..

 

  1. Mestské súdy v Bratislave:

MS BA I. – trestná agenda, obvody OS BA I. – V.

MS BA II. – rodinná agenda, , obvody OS BA I. – V.

MS BA III. – obchodná agenda + OR, , obvody OS BA I. – V.

MS BA IV. – občianska a zvyšná agenda, , obvody OS BA I. – V. + nástupca po OS BA V.

Projekt Efektívnejšie súdnictvo pre deti a obete zločinov

Milí kolegovia,

V rámci projektu Efektívnejšie súdnictvo pre deti a obete zločinov, ktorý organizuje  Ministerstvo spravodlivosti SR, by mali vzniknúť  na súdoch špeciálne miestnosti pre výsluch detí a zraniteľných obetí.

Projekt tiež zahŕňa vytvorenie jednotnej metodiky pre sudcov na zisťovanie názoru dieťaťa a výsluch obete, a rovnako aj edukačný program pre sudcov.

Zriaďovanie špeciálnych miestností na súdoch, vznik jednotnej metodiky ako aj edukačný program sú súčasťou projektu Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v hodnote 1 020 000,00 €.

Viac o projekte sa môžete dozvedieť na webovej stránke: https://projekty.justice.sk/sk/projekty/zvysovanie-ucinnosti-sudnictva-prostrednictvom-ochrany-posilnenia-postavenia-obeti-a-zranitelnych-stran/

            V dňoch 5.-6. mája 2022 sa v rámci tohto projektu rodinné sudkyne Okresného súdu Prešov – Eva Farkašová, Sylvia Szabadošová a Katarína Vorobelová,  spolu s ďalšími sudcami a prokurátormi zo Slovenska,  zúčastnili pracovnej cesty, poriadanej na pozvanie Národnej správy súdov Nórska v Trondheime.

Vyhlásenie ZOJ k stanovisku strany SMER – SD k odsúdeniu Dušana Kováčika

Dňa 24.mája 2022 bol rozsudkom Najvyššieho súdu SR právoplatne odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik za korupčnú trestnú činnosť.

Strana SMER – SD následne zverejnila stanovisko, v ktorom okrem iného príslušný senát  5T Najvyššieho súdu SR označila za známy početnými porušeniami ľudských práv a Dušana Kováčika za prvú obeť brutálneho zneužívania trestného práva na politické ciele.

Takéto vyhlásenie nemá nič spoločné so spoločensky potrebnou vecnou kritikou výkonu súdnej moci. Je hrubým, neakceptovateľným napadnutím zákonných sudcov a ich rozhodnutia vo významnej, verejne sledovanej korupčnej kauze, ktoré podrýva základy fungovania právneho štátu a podnecuje spoločnosť k nerešpektovaniu súdnych rozhodnutí.

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu dôrazne protestuje proti uvedenému stanovisku strany SMER – SD.  Apeluje na spoločnosť, aby adekvátne reagovala na dehonestáciu sudcov v súvislosti s ich rozhodovacou činnosťou zo strany mienkotvorných politikov a inštitúcií. Inak to povedie k destabilizácii celej spoločnosti a najmä k ďalšiemu zvyšovaniu agresivity a nenávisti medzi ľuďmi.

 

V Bratislave 25.mája 2022

 

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Dagmar Valocká

hovorkyne ZOJ

 

 

You are here: Home Home Slovenské kategórie

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners