Projekt Efektívnejšie súdnictvo pre deti a obete zločinov

Milí kolegovia,

V rámci projektu Efektívnejšie súdnictvo pre deti a obete zločinov, ktorý organizuje  Ministerstvo spravodlivosti SR, by mali vzniknúť  na súdoch špeciálne miestnosti pre výsluch detí a zraniteľných obetí.

Projekt tiež zahŕňa vytvorenie jednotnej metodiky pre sudcov na zisťovanie názoru dieťaťa a výsluch obete, a rovnako aj edukačný program pre sudcov.

Zriaďovanie špeciálnych miestností na súdoch, vznik jednotnej metodiky ako aj edukačný program sú súčasťou projektu Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v hodnote 1 020 000,00 €.

Viac o projekte sa môžete dozvedieť na webovej stránke: https://projekty.justice.sk/sk/projekty/zvysovanie-ucinnosti-sudnictva-prostrednictvom-ochrany-posilnenia-postavenia-obeti-a-zranitelnych-stran/

            V dňoch 5.-6. mája 2022 sa v rámci tohto projektu rodinné sudkyne Okresného súdu Prešov – Eva Farkašová, Sylvia Szabadošová a Katarína Vorobelová,  spolu s ďalšími sudcami a prokurátormi zo Slovenska,  zúčastnili pracovnej cesty, poriadanej na pozvanie Národnej správy súdov Nórska v Trondheime.

    V rozhovore sa od nich dozviete bližšie informácie o tejto pracovnej ceste, a  projekte  zriaďovania špeciálnych miestností pre vypočúvanie detí, ale aj 

              -      kde všade zavítali a s kým sa stretli,

  • o Barnevernete – nórskom úrade sociálnoprávnej ochrany detí, známom z mnohých mediálnych káuz,
  • čím ich systém ochrany práv detí na nórskych súdoch oslovil,
  • či  by chceli byť rodinnými sudkyňami v Nórsku,
  • čím ich pracovné stretnutia inšpirovali,
  • čo by si zobrali ako dobrý príklad do svojej práce,
  • ale aj ich názory na rôzne prístupy k presadzovaniu čo najlepšieho záujmu detí v prípade ochrany práv detí.,
  • a napokon, čo som im zaželala...

Za pozornosť ďakuje Daniela Baranová, sudkyňa Okresného súdu Prešov, ktorá tento rozhovor s nimi nahrala dňa 20.5.2022 s ich výslovným súhlasom s jeho zverejnením na tejto stránke a použitím fotografií .

https://soundcloud.com/user-735159953/rozhovor-norsky-projekt?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

  

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
You are here: Home Home Slovenské kategórie Dokumenty Externé Projekt Efektívnejšie súdnictvo pre deti a obete zločinov

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners