Ospravedlňte ma, prosím, z verejnej diskusie o obrannej dohode s USA

Lietadlo Spartan slovenskej armády na letisku Kuchyňa. Foto – TASR| dennikn.sk | 16. januára 2022 | Ján Mazák |

Lietadlo Spartan slovenskej armády na letisku Kuchyňa. Foto – TASR

„Experti“ tvrdo postihli verejnú debatu o návrhu obrannej dohody s USA. V očiach ozajstných profesionálov a u kompetentných štátnych orgánov však vyvolávajú útrpné úsmevy, ironické poznámky a strohé ignorovanie.

Autor je predseda Súdnej rady Slovenskej republiky

Proces rokovania a uzavretia obrannej dohody Slovenskej republiky so Spojenými štátmi americkými sa začal za predošlých vlád. Pokračuje v súčasnosti. Zdá sa, že vyvoláva nielen bežnú kritiku a pripomienky, ale aj vášnivé polemiky. O nebezpečenstvách takého dokumentu pre suverenitu nášho štátu, jeho bezpečnosť, o ohrození, uvažuje sa o rizikách pre ľudí žijúcich v priestore malých vojenských letísk atď. No, je toho neúrekom.

Mimoriadnym a neobvyklým počinom sa stali pripomienky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Výnimočnosť spočíva v tom, že v pripomienkovom konaní ide o „prvotinu“ generálnej prokuratúry, v ktorej zabrúsila do zložitých vzťahov medzinárodného verejného práva a medzinárodnej obrannej politiky. Nemienim ich reprodukovať, stali sa dostatočne známymi.

Mlčím, ak neviem, čo povedať.

V záplave kritických hlasov som zachytil aj výčitku. Prečo mlčím pri takej citlivej téme? Nemám názor? Nebolo by vhodné predložiť problém Súdnej rade Slovenskej republiky?

Otázky ma trochu zaskočili.

Áno, mlčím. Nehovorím vtedy, ak nemám alebo neviem, čo k veci povedať. Kvalifikovane, v rámci svojej odbornosti, vykonávaných pozícií, skúseností a poznatkov. Návrh obrannej dohody nepatrí do tejto výbavy. Takže mlčím.

Ale mám, ako občan, na obrannú dohodu s USA názor. Vnímam ju, podobne ako v iných členských krajinách NATO, ako možné posilnenie medzinárodného postavenia, bezpečnosti a v neposlednom rade aj suverenity Slovenskej republiky. Nič viac, nič menej. Rešpektujem, prirodzene, aj iné občianske postoje – sú rovnako legitímne ako môj pohľad.

Písať o tom, čomu nerozumiem, vzbudzuje rozpaky

Pokúsim sa o vysvetlenie, z akých dôvodov sa uchádzam o ospravedlnenie z verejnej debaty a škriepok o povahe, účinkoch a praktických dôsledkoch návrhu obrannej dohody so Spojenými štátmi, naším rozhodujúcim spojencom v NATO.

Najprv krátko. Problematika medzinárodných zmlúv, obranná a bezpečnostná politika nie je „my cup of tea“, po slovensky: nie je to moja šálka čaju.

Nejde o skromnosť.

Časť svojho profesionálneho života som sa zdržiaval vedľa takých es medzinárodného verejného práva, akými sú dodnes profesor Ján Klučka, profesor Jiří Malenovský a im podobní, na Slovensku či v Českej republike. Čítajúc ich práce, diskutujúc s nimi som si uvedomil, že zvládnuť hoci len tú časť tohto odboru, ktorá sa týka dojednávania a uzavierania medzinárodných zmlúv, si vyžaduje prísnu špecializáciu, dlhé roky štúdia a praxe.

Nemám takú prípravu.

Pádny dôvod na rýchly ústup z odborných polemík o tom, aká je medzinárodnoprávna kvalita obrannej dohody s USA. Ďalší osobný nedostatok. Mám iba hmlistú predstavu o obrannej a bezpečnostnej politike štátu ako takej. Viem, že k nej máme nejaké dokumenty, a to je tak asi všetko.

Ostýcham sa preto písať o téme, ktorá je od mojej odbornosti tak ďaleko, že by som o nej mohol akurát uviesť niekoľko všeobecných fráz zabalených do právnických pojmov. Navyše odpozeraných z Googlu alebo podobných informačných zdrojov, prípadne odpísaných z múdrych kníh.

Neskúmam, aké dôvody vedú iných, aby voľne, bez adekvátnych vedomostí a praxe, odmietali návrh obrannej dohody. Ich širokú argumentáciu dovoľuje totiž iba jediné. Sloboda prejavu. Určite nie ich hlboká znalosť obranných a podobných zmlúv medzi členskými štátmi NATO, vrátane vedomostí z medzinárodného verejného práva a politiky.

„Experti“ na všetko – hrozba pre korektný verejný diskurz

Politici, laická verejnosť a podobní majú zaručené právo vykladať návrh tejto dohody, ako sa im zapáči a hodí. Bez prekážok, ba za plnej podpory pri uplatňovaní svojho práva na vyjadrenie.

U ľudí, ktorí pracujú v právnických profesiách, v orgánoch verejnej moci, by však mala – pri užívaní slobody prejavu – skôr dominovať metóda sebaobmedzenia alebo zdržanlivosti.

Jednoducho. Ako právnik, ústavný činiteľ, akademik, píšem a hovorím o tom, čomu ako-tak rozumiem. Držím sa zverených kompetencií. Ctím si vlastnú odbornosť, špecializáciu a nadobudnuté skúsenosti. Dôsledok? Nevystupujem ako expert v oblasti práva, v ktorej som si niečo prečítal, trochu naštudoval, ale v nej nepôsobím alebo som nikdy na takom poste nepracoval. Znehodnocuje sa tým slovo expert.

Siahnem k obľúbenému príkladu. Nikto sa neradí so špičkovým neurochirurgom o zvládnutí pandémie covidu-19 a ani nejde so sivým zákalom k pôrodníkovi.

Ibaže v práve sa nájdu takí, ktorí sa vyznajú hádam vo všetkom. Aj keď sa o danú problematiku v skutočnosti ani neobtreli. Takí „experti“ tvrdo postihli verejnú debatu o návrhu obrannej dohody s USA. Pekné, rázne, kriticky formulované vety, na prvé prečítanie s presvedčivým obsahom. V očiach ozajstných profesionálov a u kompetentných štátnych orgánov však vyvolávajúce útrpné úsmevy, ironické poznámky a strohé ignorovanie. Podľa nich sú – až na nepatrné a nepodstatné výnimky – takmer kompletne „mimo misy“.

Výsledkom je zbytočné ohrozenie, karikovanie, ba až znemožnenie slušného, korektného a vecného diskurzu o obrannej a bezpečnostnej politike Slovenskej republiky. Veľká škoda. Hodil by sa.

Ospravedlňujem sa z týchto dôvodov z takejto pomýlenej, profesionálne pokrútenej diskusie. Dnes aj vždy.

P. S.: Zamýšľať sa nad stratou trestnej jurisdikcie nad niekoľkými americkými vojakmi v štáte, v ktorom vláda v roku 2017 súhlasila so značným obmedzením kompetencie orgánov činných v trestnom konaní v prospech Európskej prokuratúry, ktorá nezávisle od našich orgánov vyšetruje a obžalúva na území Slovenskej republiky desiatky trestných vecí, mi pripadá nenáležité.

 

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
Powered by Komento