Nová súdna mapa v kocke

Ilustračné foto: Internet

Prehľad súdnej mapy k 1.1.2023

 

I.

Okresné súdy

 

Na okresných súdoch s výnimkou mestských súdov v Bratislave  zostáva zachovaná špecializácia na trestnú, občiansku a rodinnú agendu. Obchodnú agendu pre jednotlivé obvody krajských súdov budú vybavovať určené okresné súdy. V závislosti od toho sa vytvoria na jednotlivých okresných súdoch príslušné grémia.

 

Ohľadne ďalšej vecnej príslušnosti okresných súdov  sú osobitné ustanovenia v Civilnom sporovom poriadku, Civilnom mimosporovom poriadku a v Trestnom poriadku..

 

 1. Mestské súdy v Bratislave:

MS BA I. – trestná agenda, obvody OS BA I. – V.

MS BA II. – rodinná agenda, , obvody OS BA I. – V.

MS BA III. – obchodná agenda + OR, , obvody OS BA I. – V.

MS BA IV. – občianska a zvyšná agenda, , obvody OS BA I. – V. + nástupca po OS BA V.

 1. Mestský súd Košice – obvody OS KE I., II. a okolie

+ obchod pre obvod KS KE

 1. OS B. Bystrica, obvody B.B. a Brezno

+ obchod pre obvod KS B.B.

 1. OS Bardejov – obvody Bardejov, Stropkov, Svidník (pracovisko)
 2. OS D. Streda – obvod D.S.
 3. OS Galanta – obvody GA a Šaľa,
 4. OS Humenné – obvody Humenné, Medzilaborce, Snina
 5. OS Komárno – obvod Komárno
 6. OS Levice – obvod Levice
 7. OS L. Mikuláš – obvody L. Mikuláš, Ružomberok (pracovisko)
 8. OS Lučenec – obvody LC, Poltár, V. Krtíš (pracovisko),
 9. OS Malacky – Malacky
 10. OS Martin – Martin a Turč. Teplice
 11. OS Michalovce – obvody Michalovce a Sobrance,
 12. OS Námestovo – Námestovo, Tvrdošín, D. Kubín (pracovisko),
 13. OS Nitra – Nitra, Zl. Moravce, Topoľčany (pracovisko),

+ obchod pre obvod KS NR

 1. OS N. Zámky – N. Zámky,
 2. OS Pezinok – Pezinok a Senec,
 3. OS Poprad – Poprad a Kežmarok (pracovisko),
 4. OS Prešov – Prešov, Sabinov,
 5. OS Prievidza – Prievidza, B.n.B. (pracovisko), Partizánske (pracovisko),
 6. OS R. Sobota – R. Sobota, Revúca (pracovisko),
 7. OS Rožňava – Rožňava,
 8. OS Senica – Senica, Skalica (pracovisko)
 9. OS Sp.N.Ves – Sp.N.Ves, Gelnica, Levoča,
 10. OS St. Ľubovňa – St. Ľubovňa
 11. OS Trebišov – Trebišov,
 12. OS Trenčín – Trenčín, Ilava, Myjava, Nové M. n V. (pracovisko)

+ obchod pre obvod KS TN,

 1. OS Trnava – TT, Hlohovec, Piešťany (pracovisko)

+ obchod pre obvod KS TT,

 1. OS Vranov n. T. – Vranov n.T.
 2. OS Zvolen – Zvolen, Detva, Krupina,
 3. OS Žiar n. Hronom – Ž.n.H., B. Štiavnica, Žarnovica,
 4. OS Žilina – Žilina, Bytča, Kys.N.M., Púchov, Čadca (pracovisko), Pov. Bys. (pracovisko)

+ obchod pre obvod KS ZA.

 

II.

Krajské súdy

 

Všetky krajské súdy zostávajú zachované a podľa § 17 novely zákona o súdoch sa na nich zriaďujú občianskoprávne a trestnoprávne kolégiá. Iné kolégium môže zriadiť predseda súdu so súhlasom pléna súdu. Čiastočne inak je upravená vecná príslušnosť odvolacích súdoch, a to tak, že určené krajské súdy budú rozhodovať o odvolaniach v obchodných veciach, nesporových veciach okrem rodinných, a v rodinných veciach pre viacero obvodov krajských súdov.

 

Ďalšie zmeny ohľadne vecnej príslušnosti sú tiež uvedené v osobitných ustanoveniach v Civilnom sporovom poriadku, Civilnom mimosporovom poriadku a v Trestnom poriadku.

 

Správne krajské súdy sú osobitne upravené a všetky správne veci prechádzajú zo všeobecných odvolacích súdov na tieto súdy.

 

 1. KS B. Bystrica – odvolania voči OS B.Bystrica, Lučenec, Rim. Sob., Zvolen, Žiar n. H.

+ odvolania v obchodných veciach a nesporových veciach okrem rodiny voči OS TN a ZA

 

 1. KS Nitra – odvolania voči OS NR, Komárno, Levice, N. Zámky

 

 1. KS Bratislava – odvolania voči MS BA I.-IV., OS Malacky a Pezinok

+ odvolania v obchodných veciach a nesporových veciach okrem rodiny voči OS TT a NR

 

 1. KS Košice – odvolania voči MS KE, OS Michalovce, Rožňava, Sp.N.V., Trebišov

+ odvolania v obchodných veciach a nesporových veciach okrem rodiny voči OS Prešov

 

 1. KS Prešov – odvolania voči OS PO, Bardejov, Humenné, Poprad, St. Ľub., V.n.T.

+ odvolania v rodinných veciach pre celý obvod KS KE,

 

 1. KS Trnava – odvolania voči OS TT, Dun. Streda, Galanta, Senica

+ odvolania v rodinných veciach pre celý obvod KS BA a NR,

 

 1. KS Trenčín – odvolania voči OS TN a Prievidza

 

 1. KS Žilina – odvolania voči OS ZA, Lipt. Mik., Martin, Námestovo,

+ odvolania v rodinných veciach pre celý obvod KS BB a TN,

 

III.

Krajské správne súdy

 

 1. SS v B.B. – pre kraje B. Bystrica, Trenčín a Žilina
 2. SS v BA – pre kraje Bratislava, Nitra a Trnava,
 3. SS v KE – pre kraje Košice a Prešov

 

Spracovala:

JUDr. Katarína Javorčíková

 

Leave your comments

0
terms and condition.
 • No comments found

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners