Poslanec Baránik je vinný: Rozhodol discipinárny senát Slovenskej advokátskej komory

| plus7dni.pluska.sk | 14.7. 22 | Ľudmila Lacková |

Podľa zákona o advokácii je advokát aj mimo výkonu povolania povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta.

Disciplinárny senát pri Slovenskej advokátskej komore uznal za vinného advokáta a zároveň poslanca Národnej rady SR za stranu SaS Alojza Baránika (68). Komora sa zaoberala Baránikovými vyjadreniami, ktoré zazneli na pôde parlamentu vo februári a októbri 2017. Baránik vtedy nevyberaným spôsobom napadol istú sudkyňu. Uviedol: „Sudkyňa ... je najväčšia korupčníčka na Krajskom súde v Bratislave. Ten, kto ju navrhol, je sám veľký korupčník. Toto je hrubé svinstvo, že sa to dostalo až takto ďaleko... To je zverstvo, čo táto osoba je schopná urobiť. A bola navrhnutá do disciplinárneho senátu… Je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť. “

Baránik sa pri týchto vyjadreniach oháňal tým, že pracuje ako advokát: „Podľa môjho názoru, ktorý plynie z mojich poznatkov z môjho občianskeho povolania advokáta, plynie, že táto sudkyňa je úplne nespôsobilá na to, aby bola členkou disciplinárneho senátu.“ Čiže sám sa pričinil o to, že ho verejnosť hlavne v súvislosti s atakmi voči sudkyni vnímala nielen ako poslanca, ale aj ako advokáta.
Podľa zákona o advokácii je advokát pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta. Má sa snažiť neznižovať dôstojnosť advokátskeho stavu a smie použiť len prostriedky, ktoré sú v súlade s dobrými mravmi a zásadami slušného správania 

Na Slovensku chýbajú sudcovia, viacerí nespĺňajú podmienky

<p>Výsledky výberových konaní na pozíciu sudcov všeobecných súdov ukazujú, že záujemcovia sú, nedokážu však nimi prejsť úspešne.FOTO: TASR/Ján Krošlák.</p>02.08.2022 | hnonline.sk | Slovensko | Lukáš Mareček |

Výsledky výberových konaní na pozíciu sudcov všeobecných súdov ukazujú, že záujemcovia sú, nedokážu však nimi prejsť úspešne.FOTO: TASR/Ján Krošlák

* V šiestom hromadnom výberovom konaní sa plánovalo obsadiť 148 voľných miest a prihlásilo sa 162 uchádzačov.

* Z celkového hodnotenia justičnej akadémie vyplýva niekoľko záverov, približne štvrtina prihlásených uchádzačov sa na výberovom konaní vôbec nezúčastnila
* V šiestom kole výberového konania viac ako 56 percent úspešných adeptov vykonávalo práve funkciu vyšších súdnych úradníkov.

Namiesto vyhlasovania individuálnych výberových konaní na každé uvoľnené miesto sudcu sa zaviedli hromadné výberové konania. Tie sa realizujú dvakrát ročne. Na ich základe sa následne úspešní absolventi dosadzujú na okresné súdy. V šiestom hromadnom výberovom konaní sa plánovalo obsadiť 148 voľných miest. Prihlásilo sa 162 uchádzačov. Úspešných bolo iba 16, čo predstavuje 13,45 percenta.
Pre Trnavský, Nitriansky či Trenčiansky kraj sa v tomto konaní nepodarilo obsadiť ani jednu sudcovskú pozíciu. V prípade, ak by sa takýto trend zachoval viaceré roky, viedlo by to k personálnej poddimenzovanosti slovenského súdnictva. To by znamenalo väčšiu preťaženosť sudcov a občan by to pocítil najmä na predlžovaní prieťahov v konaniach.

Súdna rada v tretej Správe o právnom štáte Európskej komisie za rok 2022

nazov| sudnarada.gov.sk | 14.07.2022 |

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky

Dňa 13. júla 2022 zverejnila Európska Komisia tretiu Správu o právnom štáte za rok 2022. Podobne ako v predchádzajúcich správach sa aj v tejto správe skúma vývoj v štyroch kľúčových oblastiach právneho štátu v každom členskom štáte EÚ: justičné systémy, protikorupčný rámec, pluralita a sloboda médií a iné inštitucionálne otázky súvisiace so systémom bŕzd a protiváh. K Súdnej rade Slovenskej republiky v časti súdny systém správa uvádza, že Súdna rada zohráva ústrednú úlohu v správe súdnictva a pri menovaní sudcov, ako aj pri dodržiavaní zásad sudcovskej etiky. Polovica jej členov sú sudcovia volení svojimi kolegami. Ostatných členov menuje prezident SR, parlament a vláda.

Súdna rada sa ujala svojich nových úloh po prijatí ústavnej reformy, avšak obavy pretrvávajú z režimu odvolávania jej členov. Ústavná zmena z roku 2020 rozšírila právomoci súdnej rady, najmä tým, že jej zverila kompetenciu preverovania majetkových priznaní sudcov a zverila jej kompetenciu výberu členov – sudcov novovzniknutého  Najvyššieho správneho súdu. Rozpočet súdnej rady bol zvýšený aby umožnil plnenie týchto úloh. Zúčastnené strany potvrdili snahy súdnej rady na stransparetnenie jej rozhodovania. Avšak obavy z režimu odvolávania jej členov pretrvávajú, podľa ktorého môžu byť členovia odvolaní kedykoľvek orgánom, ktorý ich menoval. Neexistujú žiadne právne predpoklady pre takého odvolávania. Zatiaľ však žiadny z členov nebol takýmto spôsobom odvolaný, zúčastnené strany vyjadrili obavy, že takýto systém ohrozuje nezávislosť súdnej rady. V súlade s európskymi štandardami, súdna rada musí mať dostatočné záruky nezávislosti vo vzťahu k legislatívnej a výkonnej moci a to vrátane odvolávania jej členov.

SR musí podľa EK splniť šesť odporúčaní v oblasti právneho štátu

| teraz.sk | 13.7.2022 | TASR | 

Odporúčania exekutívy EÚ sú súčasťou v poradí už tretej výročnej správy o právnom štáte, ktorá obsahuje prehľad trendov v EÚ ako celku a 27 kapitol o jednotlivých členských krajinách.

Brusel 13. júla (TASR) – Šesť odporúčaní v oblasti právneho štátu vydala v stredu Európska komisia (EK) pre Slovenskú republiku. Odporúčania exekutívy EÚ sú súčasťou v poradí už tretej výročnej správy o právnom štáte, ktorá obsahuje prehľad trendov v EÚ ako celku a 27 kapitol o jednotlivých členských krajinách. Informuje o tom spravodajca TASR.


Komisia okrem pripomenutia záväzkov, ktoré vláda Slovenskej republiky prijala v rámci národného plánu obnovy a odolnosti a týkajú sa niektorých aspektov justičného systému, odporúča Slovensku sériu šiestich opatrení, ktoré majú zlepšiť situáciu v oblasti právneho štátu.

Prvé odporúčanie sa týka snahy zabezpečiť, aby sa na členov Súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie, berúc do úvahy európske štandardy nezávislosti súdnych rád.

Komisia žiada od Slovenska, aby zabezpečilo zavedenie a riadne dodržiavanie dostatočných záruk pri vystavovaní trestnej zodpovednosti sudcov za trestný čin "zneužívania zákona", pokiaľ ide o ich súdne rozhodnutia.

Zvrat v kauze Martina Macka. Najvyšší súd skritizoval sudcov, ktorí ho označili za vinníka fekálnych útokov

Foto N - Tomáš Benedikovič| dennikn.sk | 4. júla 2022 | Veronika Prušová, Vladimír Šnídl |

Foto N – Tomáš Benedikovič

Po siedmich rokoch sa prípad vracia na začiatok. Senát Najvyššieho súdu sudcu Martina Bargela zrušil tieto rozhodnutia a nariadil Krajskému súdu v Bratislave znovu o Mackovi rozhodnúť.

Bulvárne médiá dali Martinovi Mackovi v roku 2015 nálepku „fekálneho fantóma“. Odvolávajúc sa na informácie od polície, označovali ho za človeka, ktorý môže za útoky na ženy v Bratislave. Ukazovali jeho tvár a špekulovali, či netrpí nejakou sexuálnou úchylkou. „Toto je fekálny fantóm Martin,“ oznamoval načítanejší denník Nový Čas.

Nižšie súdy neskôr Mackovu vinu potvrdili a napriek viacerým rozporom ho na jeseň 2017 uznali vinným. Za výtržníctvo dostal štrnásťmesačnú podmienku a povinnosť podstúpiť sexuologickú liečbu, aj keď znalec vypovedal, že podľa jeho posudku je to „zdravý mládenec“.

Teraz sa prípad vracia na začiatok. Senát Najvyššieho súdu sudcu Martina Bargela v pondelok zrušil doterajšie rozhodnutia a nariadil Krajskému súdu v Bratislave znovu o Mackovi rozhodnúť. Nižší súd by sa mal pri posudzovaní držať názoru Najvyššieho súdu.

„Bol porušený zákon v neprospech obvineného Martina Macka,“ povedal predseda senátu Bargel.

Senát tak vyhovel dovolaniu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (za SaS) z novembra 2020, ktorá zapochybovala o dôkazoch, ktoré mali byť kľúčové pri odsúdení Martina Macka. Argumentovala, že súdy sa s nimi riadne nevyrovnali.

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners