Nový film Zuzany Piussi OČISTA bude mať svetovú premiéru na prestížnom festivale Ji.hlava

TLAČOVÁ SPRÁVA

Filmárka Zuzana Piussi, ktorá roky sleduje situáciu v slovenskej justícii, sa vrátila k svojmu rozpracovanému dokumentu s pracovným názvom V hmle, film dokončila a OČISTA bude mať svetovú premiéru 29. októbra 2021 na prestížnom Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava. Dokument sleduje zblízka príbeh snahy o očistu justície a započatie jej reformy, ktorá by mala viesť k naplneniu spravodlivosti. Film sa bližšie venuje aj dvom šokujúcim prípadom, pri ktorých sa ukazuje, že korupcia v justícii nie je len abstraktný pojem, tretia moc môže spôsobiť aj ničenie ľudských životov, šikanu alebo krytie obrovských majetkových transferov. Najväčší medzinárodný festival venovaný autorskému dokumentárnemu filmu v strednej a východnej Európe uvedie OČISTU v súťažnej sekcii Česká radosť.

„Právo reprezentuje pevnú štruktúru spoločenských vzťahov. Keď je tento systém práva spochybnený, spoločnosť sa ocitá v hmle. V hmle bol pôvodný názov filmu, ktorý ukazoval v čom sa justícia ocitla po harabinovskej ére. Po voľbách sa rozbehla očista justície. Rozhodla som sa pokračovať v natáčaniu a zachytiť tento proces očisty cez sudcov, ale aj obyčajných ľudí ktorí chodia na pojednávania. Zo začiatku to vyzeralo nádejne, no po dvoch rokoch sa dá skonštatovať, že spoločnosť je rozdelená a prebieha mocenský boj v inštitúciách. Napriek tomu verím, že film ponúkne ľuďom okrem intenzívneho zážitku aj hlbšie pochopenie fungovania justície a jej problémov, a aj v tom je istá nádej,“ povedala Zuzana Piussi.

Jednou z hlavných postáv a iniciátorkou prvého aj druhého dokumentu o súdnictve je sudkyňa Katarína Javorčíková, ktorá odišla ešte pred zverejnením Kočnerovej Threemy z justície. Pred svojím odchodom napísala text „Dôvody prečo nebyť sudcom“, v ktorom opísala stav slovenskej justície, najmä nevymožiteľnosť práva a odoslala ho ako vysvetlenie svojho odchodu Súdnej rade SR a všetkým sudcom. „To bol dôvod, prečo som sa začala venovať opäť tejto téme. Po voľbách nastala zmena, Katarína Javorčíková sa stala členkou Súdnej rady a zapojila sa do procesu reforiem,“ doplnila Zuzana Piussi.

Filmárka sa problémami bezprávia v právnom štáte zaoberala už v roku 2011 v dokumente Nemoc tretej moci, ale ani po uplynutí desiatich rokov nedošlo vo vnútri justície k zásadným zmenám a to sa týka aj vnímania jej dôveryhodnosti a nezávislosti verejnosťou.

Zuzana Piussi sleduje časozberný prípad obyčajnej ženy, ktorá je žalovaná o 300.000 eur za to, že údajne poškodila dobré meno privatizéra fabriky, v ktorej robila celý život. V druhom prípade bol diabolskou hrou zdiskreditovaný najvyššie postavený Slovák v NATO. A to všetko po rokoch, keď väčšina sudcov o problémoch v justícii mlčala a mnohí sa aj podieľali na jej zlyhávaní. Zmena politických pomerov priniesla nádej na zlepšenie a očistu justície. No nič nie je čiernobiele a dráma zápasu nie je vopred rozhodnutá.

Film Očista vznikol v koprodukcii s RTVS a s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu (SK) a Státního fondu kinematografie (CZ), film podporil aj Rudolf Lukačka. Do slovenských kín ho prinesie spoločnosť Filmtopia.

Zuzana Piussi svojou tvorbou prináša odvážny a originálny pohľad na javy a dianie v spoločnosti; okrem iných sú to filmy: Nemoc tretej moci (2011), Krehká identita (2012) a filmy z ostatného obdobia: Obliehanie mesta (2019), ktorý na kremnickom prípade tematizuje všeobecné aspekty zápasu komunít s veľkými ťažobnými zámery a Univerzity a sloboda (2019) o patológiách v priestore univerzít v čase masifikácie a komercionalizácie vzdelania (dokument uvádza tohtoročný bratislavský festival Jeden svet), posledné dva vytvorila spolu s Vítom Janečkom. Predvlani odpremiérovala aj film Ukradnutý štát, ktorý sa snaží odkývať mechanizmy, ktoré vytvárajú kauzy a posuny informácií.

Zuzana Golianová 18. október 2021, Bratislava

PR manažérka filmu OČISTA

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (1)

 • Guest (Capcara Ondrej)

  Vážená p. Zuzana, čítam Vaše články a je mi hnus ako sú skorumpovaní policajti, prokurátori a sudcovia v tej našej republike!
  Už 10 rokov bojujem s tou bandou, ktorá ma a môjho syna obviňujú s trestných činov, ktoré sme nespáchali. V tejto čvarge je aj tento prokurátor JUDr. Igor Tokár, ktorému trvalo 2 roky aby posunul synovu vec na riadny súd napriek tomu, že s Košickým policajtom Rozmanom a znalcom Ladislavom Imrichom v odbore cestná premávka sfalšovali dokumenty a celú vinu hodili na syna. Podali sme na horeuvedených skorumpovancov Tr. oznámenie ale dvojník JUDr. Trnku JUDr. Žilinka nám tr. oznámenie zamieta!! Teším sa na Váš film.
  Ale zistil som toto
  Capcara Ondrej Ždiarska 23, 040 12 Košice
  20.10.2021
  JUDr. Maroš Žilinka
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1

  Vážený JUDr. Žilinka
  Dňa 16. 08.2021 som poslal na Ministerstvo vnútra SR
  Prezídium Policajného zboru
  národná kriminálna agentúra
  Pribinova 2
  812 72 Bratislava
  podnet na preverenie obsahu majetkových priznaní prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II JUDr. Igora Tokára a to z tohto dôvodu:
  Vážení
  Mám podozrenie, že prokurátor Krajskej prokuratúry JUDr. Igor Tokár porušuje zákony SR beztrestne.
  Môj syn mal DN dňa 11.02.2019. Bola mu poslaná Výzva č. 1 Pv 135/19/8803-14 zo dňa 19.02.2020 ( po 1 roku) na konanie o dohode o vine a treste podľa § 232 a následne Trestného poriadku- predvolanie a to na 03.03.2020.
  Môj syn dohodu o vine a treste odmietol pretože je presvedčený, že nehodu nezavinil a odchádzal od JUDr. Tokára preč.
  JUDr. Tokár za synom začal vykrikovať ,, keď sa do hodiny nevrátite podávam vec na súd“ !!
  Syn mu odpovedal, že na súde mala byť už vec dávno aby sa to celé už skončilo!!!!
  Syn z jeho slov vydedukoval, že JUDr. Tokár by chcel asi nejaký úplatok!!!

  2
  Vyhľadal som si daňové priznanie JUDr. Igora Tokára a prišiel som na to, že to čo syn tušil môže byť pravda!!
  Posúďte sami, či od roku 2003 do roku 2006 sa mohol tento prokurátor stať milionárom??
  Bolo by na čase si preveriť z kadiaľ si tento prokurátor mohol nahrabať toľko peňazí.
  Žiadam aby som bol informovaný o priebehu vyšetrovania tejto veci.
  S pozdravom
  Prílohy , Majetkové priznanie z roku 2020

  Dňa 23-04.2003 kúpil tento prokurátor záhradu za 400 000 SK
  V ten istý deň kúpil zastavané plochy a nádvoria za 50 000 SK
  Dňa 25..10.2005 dokončil dom v hodnote ( sa podržte) 2.500.000 SK
  Dňa 28.04.2006 tento prokurátor kúpil zastavané plochy a nádvoria za 600.000 SK!!
  Bojím sa to spočítať ale predsa :
  400.000 +50.000+2.500.000+600.000= 3.550.000 SK ??
  A to nie je všetko!
  Dňa 17.10.2017 si kúpil tento prokurátor osobné motorové vozidlo za 39.000 €
  a stihol si ušporiť k 31.12.2020 90.000 €?!
  Teraz sa to skúsim spočítať, ale nie som si istý či to zvládnem lebo v škole sme sa takéto astronomické čísla neučili!!
  3.550.000 SK= 117 838,41 € +90000 €+39000€= 246 838,41 €??!!
  A tento prokurátor je platený z daní občanov SR!!
  Môj podnet však NAKA preposlala na GPSR.
  3
  Dňa 19.10.2021 mi bol doručený list č. X/2 Spr 467/21/1000-2 zo dňa 11.10.2021, ktorý je podpísaný JUDr. Liliana Škodová poverená výkonom funkcie zástupkyne riaditeľky osobného úradu.
  Mám za to, že táto zástupkyňa JUDRlantka Škodová len latentne prečítala môj podnet a napísala mi krátku ale vystihujúcu jej postoj k skorumpovanému klientelizmom prokurátorovi Tokárovi ,, BÁSEŇ“ o jednom verši, ktorý Vám citujem:
  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky preverila v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona obsah majetkových priznaní menovaného prokurátora a po ich vyhodnotení dospela k záveru, že tieto obsahujú zákonom požadované údaje, ktoré nevzbudzujú pochybnosti o úplnosti a správnosti preverovaných majetkových priznaní.
  Keďže je to tak ako sa to v ,, BÁSNIČKE „ píše,

  Žiadam o sprístupnenie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

  Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) informáciu o výške mzdy za každý kalendárny mesiac za rok 2003,2004,2005,2006, prokurátora JUDr. Igora Tokára, ktorú mi zašlite do mojej elektronickej schránky.
  S pozdravom.

You are here: Home

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners