Vyhlásenie sudcov Slovenskej republiky

AKTUALIZOVANÉ 15/11/2019

Sme hlboko znepokojení podozreniami voči viacerým aktívnym sudcom z ich prepojenia na mafiánske prostredie, z korupcie a zneužívania funkcie sudcu, ktoré postupne prenikajú na verejnosť a traumatizujú celú spoločnosť.

Považujeme za nevyhnutné, aby až do riadneho vyšetrenia týchto podozrení  uvedení sudcovia  nevykonávali svoje funkcie, pretože je vážne spochybnená ich morálka, česť  a osobná integrita, ktoré sú základnými predpokladmi pre výkon  sudcovskej funkcie.

Apelujeme na týchto kolegov, aby v záujme zachovania dôvery a rešpektu v súdnu moc na Slovensku, sami požiadali o prerušenie výkonu svojich funkcií.

V prípade ak tak bezodkladne neurobia, žiadame orgány sudcovskej samosprávy a najmä Súdnu radu Slovenskej republiky, aby využili všetky zákonné možnosti na začatie disciplinárnych konaní pre podozrenia z vážnych etických zlyhaní a s tým spojené možnosti požadovať pozastaviť týmto sudcom výkon ich funkcie.

Ubezpečujeme verejnosť, že všetci slušní sudcovia  veľmi negatívne vnímajú  súčasné justičné škandály, ktoré spochybňujú profesionálnu česť a dôveryhodnosť celého sudcovského stavu. Bytostne sa nás dotýka, že súdna moc zlyháva vo svojich základných funkciách ako garant vlády práva v štáte a ohrozuje tak  fungovanie nášho demokratického systému.

 V záujme takýchto sudcov považujeme za nevyhnutné dôsledne využiť všetky zákonné prostriedky na očistu justície a presvedčiť tak verejnosť, že súdna moc si dokáže urobiť poriadok vo vlastných radoch sama.

Vyhlásenia sudcov v takomto duchu, ktoré už odzneli,  týmto podporujeme. 

Dňa 24. októbra 2019

1. Mgr. Dušan Čimo,
 NS SR

2. JUDr. Juraj Kliment,
NS SR

3. JUDr. Elena Berthotyová, PhD., NS SR

4. JUDr. Katarína Javorčíková,
emeritná sudkyňa

5. JUDr. Pavel Rohárik,
OS Banská Bystrica

6. JUDr. Rudolf Čirč,
NS SR

7. JUDr. Anton Jaček,
KS Trnava

8. JUDr. Darina Kuchtová,
KS Bratislava

9. JUDr. Dagmar Valocká,
OS Trnava

10. Mgr. Barbora Barteková,
KS Bratislava

11. JUDr. Edita Szabová,
emeritná sudkyňa

12. JUDr. Marcela Řepková,
emeritná sudkyňa

13. JUDr. Kristína Glezgová,
OS Lučenec

14.  JUDr. Igor Belko,

NS SR

15. JUDr. Peter Hatala,
NS SR

16. Mgr. Michal Novotný,
KS Trnava

17. JUDr. Pavol Farkaš,
NS SR

 18. JUDr. Ing. Miroslav Gavalec,PhD., NS SR

19. JUDr. Peter Szabo,

NS SR

20. JUDr. Jana Hatalová,
NS SR

21. Mgr. Ivana Fekete,
OS Bratislava III

22. JUDr. Ján Šulgan,
OS Veľký Krtíš

23. Mgr. Monika Kadlicová,
KS Trnava

24. JUDr.Milan Trylč,

OS  Senica

 25.Mgr. Maroš Fekete,

OS Bratislava III

26. JUDr. Jana Vargová,

KS Žilina

27.JUDr. Andrea Gindlová,

OS Žiar nad Hronom

28. JUDr. Martina Holecová,
OS Banská Bystrica

 29. JUDr. Antónia Salayová,

OS Dunajská Streda

30. JUDr. Silvia Hýbelová,

KS Trnava

31. JUDr. Lucia Petríková,
OS Košice I

 32. JUDr. Erika Lengyelová

OS Dunajská Streda

33. JUDr. Libuša Záthurecká, OS Banská Bystrica

34. JUDr. Erika Némethová Stiffelová, OS 1Bratislava V

35. JUDr. Zuzana Pribulová,

OS Trnava 

36. JUDr. Mária Kováčiková, OS Banská Bystrica

37. JUDr. Magdaléna Balážová,
OS Lučenec

 38. JUDr. Vladimír Pribula,

KS Nitra

39. Mgr. Fedor Benka,

KS Trnava

40. JUDr. Vladimír Hudzík,
OS Banská Bystrica

 41. JUDr. Ľubomíra Krchníková

OS Pezinok

42. JUDr. Jana Veselá,

OS Dolný Kubín

43. JUDr. Eva Segečová,
OS Banská Bystrica

 44. JUDr. Roman Huszár,

KS Bratislava

45. JUDr. Jana Urbanová,

 KS Žilina

46. JUDr. Viera Kukučková,
OS Bratislava III

47. JUDr. Hana Posluchová,

OS Bratislava II 

48. JUDr. Dagmar Vaverčáková, OS Bratislava III

49. JUDr. Barbora Štefanová,
OS Trenčín

 50. JUDr. Pavol Bielik,

OS Prievidza

51. JUDr. Ľuboš Ondrejička,

 OS Senica

52. JUDr. Martin Murgaš,
KS Bratislava

 53. JUDr. Katarína Skubáková,

OS Trnava

54. JUDr. Róbert Urban,

KS Žilina

55. JUDr. Lucia Prčová,
OS Revúca

 56. JUDr. Mária Gazdačková,

OS Martin

57. JUDr. Denisa Bučková,

OS Pezinok

58. JUDr. Karol Posluch,
OS Bratislava III

 59. Mgr. Zuzana Antalová,

OS Banská Bystrica

60. JUDr. Janka Majerčíková, OS Ružomberok

61. JUDr. Dominika Horváthová,
OS Piešťany

 62. JUDr. Jana Coboriová,

OS Nitra

63. JUDr. Róbert Bebčák,

KS Žilina

 64. Mgr. Ivan Kubínyi,

KS Trenčín

 65. JUDr. Dušan Špirek,

OS Nitra

66. Mgr. Nina Dubovská,

OS Bratislava III

 67. JUDr. Dáša Kontríková,

KS Trnava

 68. JUDr. Erika Madarászová,

KS Nitra

69. JUDr. Milan Staněk,

OS Bratislava II

 70. JUDr. Vladimír Topoľančík,

OS Ružomberok

 71. JUDr. Myrtill Vojteková,

OS Galanta

72. JUDr. Eva Malíková,

KS Žilina

 73. Mgr. Pamela Záleská,

ŠTS Pezinok

 74. Mgr. Ina Šingliarová,

OS Bratislava V

75. Mgr. Daniela Pilarčíková, OS Námestovo

 76. JUDr. Miriam Penjaková,

OS Ružomberok

 77. JUDr. Martin Holič

KS Trnava

78. JUDr. Martin Chlebo,

OS Námestovo

 79. JUDr. Zita Matyóová,

KS Nitra

 80. JUDr. Martina Képessyová,

OS Dunajská Streda

81. JUDr. Jozef Šulek,

OS Trnava

 82. Mgr. Kamila Nagyová,

OS Trnava

 83. JUDr. Peter Štift,

KS Bratislava

84. JUDr. Erika Bebčáková,

OS Žilina

 85. JUDr. Eva Behranová,

KS Trnava

 86. Mgr. Katarína Šimková,

OS Trenčín

87. JUDr. Jana Halušková,

KS  Banská Bystrica

 88. JUDr. Andrea Daráková,

OS Bardejov

 89. JUDr. Katarína Ďurianová,

OS Zvolen

90. JUDr. Eva Dzúriková,

KS Banská Bystrica

 91. JUDr. Silvia Gandelová,

OS Bratislava III

 92. Mgr. Helena Marcinkechová,

OS Dunajská Streda

93. Mgr. Štefan Baláž,

 KS Banská Bystrica

 94. JUDr. Martina Vančová,

OS Bratislava IV

 95. JUDr. Dominika Horváthová,

OS Piešťany

96. Mgr. Ingrid Steinsdorferová,

OS Banská Bystrica

97. JUDr. Marian Hoffman,PhD.,

KS Prešov

98. Mgr. Desana Rusnáková,

OS Dunajská Streda

99. JUDr. Peter Bebej,

OS Dolný Kubín

 100. JUDr. Jana Koblišková,

OS Dunajská Streda

 101. JUDr. Peter Duman,

OS Dunajská Streda

102. Mgr. Iveta Bebejová,

OS Dolný Kubín

 103. JUDr. Dušan Ďurian,

KS Banská Bystrica

 104. Mgr. Zuzana Bezáková,

OS Nitra

105. JUDr. Jana Třešková,

OS Senica

 106. Mgr. Katarína Škrovanová,

OS Senica

 107. Mgr. Michal Kačáni,PhD.,

OS Bratislava I

108. JUDr. Amália Paulerová, KS Žilina

109. JUDr. Katarína Zajacová,

OS Prievidza

 110. JUDr. Jana Halušková

KS Banská Bystrica

111. JUDr. Peter Kvietok,

KS Banská Bystrica,

 112. Mgr. Richard Golis,

OS Žilina

 113. JUDr. Marán Dunčko,

OS Trnava

114. JUDr. Rastislav Plutinský, OS Dolný Kubín

115. JUDr. Soňa Zmeková,

KS Nitra

 116. JUDr. Vladimír Sopúch,

OS Nitra

117. JUDr. Radoslava Strhárska, OS Banská Bystrica

 118. JUDr. Peter Hrnčiar,

OS Žilina

 119. JUDr. Martin Kostúr,

OS Banská Bystrica

 

120. JUDr. Eliška Šnajderová, OS Banská Bystrica

 121. JUDr. Iveta Záleská,

KS Trenčín

122. JUDr. Katarína Slováčeková, KS Trnava

123. JUDr. Monika Bellová,

OS Senica

 124. Mgr. Boris Vittek,

OS Prešov

125. JUDr. Iveta Šnapková,

OS Banská Bystrica

126. JUDr. Dana Káčerová,

OS Bratislava I

 127. Mgr. Jarmila Bílíková,

OS Skalica

128. JUDr. Alena Radičová,

KS Trenčín

129. JUDr. Zuzana Doricová, OS Bratislava I

130. JUDr. Zoltán Boros,

OS Rimavská Sobota

131. JUDr. Miroslava Belašicová, OS Pezinok

132. Mgr. Stella Al Khufash,

OS Senica

133. JUDr. Vladimír Kozáčik,

OS Žilina

134. JUDr. Jaroslav Mikulaj,

 KS Banská Bystrica

135. JUDr. Lucia Poništová, PhD., OS Piešťany

 136. JUDr. Stanislav Sojka, PhD.,

OS Michalovce

137. JUDr. Juraj Vallo,

OS Banská Bystrica

138. Mgr. Katarína Škultétyová, OS Bratislava I

 139. Mgr. Ján Bednár,

KS Banská Bystrica

140. JUDr. Beata Vrťová,

 emeritná sudkyňa

141. JUDr. Slavomír Ivanecký, OS Bardejov

 142. JUDr. Erik Varga,

KS Žilina

143. Mgr. Ivana Dufalová,

OS Bratislava III

144. JUDr. Ľuboš Murgaš,

OS Veľký Krtíš

145. JUDr. Eva Králová,

OS Žilina

146. Mgr. Janette Nôtová,

OS Zvolen

147. Mgr. Miroslav Šepták,

KS Žilina

148. JUDr. Ladislav Réves, 

OS Trnava

149. JUDr. Zuzana Korčeková,

OS Bratislava II

150. JUDr. Miriam Srogončíková, OS Námestovo

151. Mgr. Pavel  Ištók,

OS Piešťany

152. JUDr. Jana Ocelková,

OS Pezinok

153. JUDr. Jeannette Hajdinová, KS Bratislava

154. JUDr. Blanka Podmajerská,

KS Bratislava

155. JUDr. Eva Bomborová,

OS Banská Bystrica

156. JUDr. Renáta Kňazúrová, OS Dolný Kubín

157. JUDr. Zuzana Lapšanská,

OS Pezinok

158. JUDr. Lenka Müllerová,

OS Žilina

159. Mgr. Linda Anovčinová, OS Trnava

160. JUDr. Mgr. Michaela Priesolová, OS Žilina

161. JUDr. Jaroslav Macek,

OS Žilina

162. JUDr. Danica Kočičková, KS Banská Bystrica

163. JUDr. Magdaléna Krajčovičová,

KS Trnava

164. JUDr. Karol Krochta,

KS Prešov

165. JUDr. Michal Kubiš,

OS Bratislava IV

166. JUDr. Katarína Krochtová,

OS Bardejov

167. JUDr. Vincent Szabó, OS Trnava

168. JUDr. Martina Ľachová, OS Galanta

169. JUDr. Ing. Lucia Novysedláková,

OS Žilina

170. JUDr. Ľudmila Škvaridlová, OS Prievidza

171. JUDr. Katarína Holečková,

OS Banská Bystrica

172. JUDr. Adriana Mazúchová,

OS Žiar nad Hronom

173. JUDr. Zuzana Jančárová

KS Žilina

174. JUDr. Katarína Gašparová, OS Bratislava II

175.  JUDr. Marcela Malatká,

KS Žilina

176. JUDr. Eva Benčová,

OS Banská Bystrica

177. JUDr. Roman Lajoš

OS Bardejov

178. Mgr. Miroslav Mazúch,

KS Žilina

179. JUDr. Soňa Mesiarkinová,

NS SR

180. JUDr. Peter Paluda,

NS SR

181. JUDr. Ivan Rumana,

NS SR

182. JUDr. Michaela Štiglicová,

OS Pezinok

183. JUDr. Marcela Dolníková

Žabková, OS Žilina

184. JUDr. Anna Ilčinová,

KS Prešov

185. JUDr. Alena Šišková,

NS SR

186. JUDr. Erika Čánadyová,

NS SR

187. JUDr. Emil Franciscy

NS SR

188. JUDr. Jozef Milučký,

NS SR

189. JUDr. Erika Šobichová,

KS Žilina

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (4)

 • Guest (Ivan Georgiev)

  JUDr. Krchníková z OS Pezinok, Vy naozaj nemáte hanbu sa sem podpísať ? Pre Vás sú zákony iba trhací kalendár a zosobňujete presne to, prečo je súdnictvo na tak nízkej úrovni dôveryhodnosti v spolčnosti. Vy Ste presne predstaviteľka arogancie a drzosti a nekonečnej ľudskej hlúposti v justícii. A to sem píšem za desiatky rodičov ktorím Ste zničili vzťahy z deťmi a za desiatky detí, ktorím Ste vzali jedného rodiča a starých rodičov a zničili im životy. Niekde na denníkuN som Vám venoval minimálne jeden blog aj s dôkazmi, že Vy reprezentujete úplnú spodinu súdnictva. Vy si si myslíte že sa teraz schováte v dave? VEREJNE Vás vyzývam aby Ste stiahli svoj podpis z tohto vyhlásenia, nakoľko výzva pod ktorú Ste sa zrejme "omylom" podpísali je smerovaná presne takým sudcom ako Ste VY. 12P/17/2013 OS PK

 • Guest (Dalibor Kotacka)

  JUDr. Rudolf ČIRČ --kolko Vám ministerstvo zahraničných vecí SR ZAPLATILO , aby ste aj so šéfkou Švecovou zmietli zo stola moje dovolanie vo veci vedenej proti MZVSR ??? Konanie č. 6 Cdo 195/ 2018 .

 • Guest (Tvor Boka)

  Myslite to vážne ctihodnosti...?Pokiaľ budete mať medzi sebou zákony vedomia poručujúcich kolegov,pričom im budete aj napomáhať eventuálne-tak sa nič nezmení.Tak potom si prečitajte nasledovné:
  https://blog.hlavnespravy.sk/17131/sumrak-nehodnych-bohov-v-justicii-sp-zn-ex-270-01-a-ex271-01-tretia-cast/
  https://blog.hlavnespravy.sk/16905/sumrak-nehodnych-bohov-v-justicii-sp-zn-ex-200-2010-prva-cast/
  https://blog.hlavnespravy.sk/16911/sumrak-nehodnych-bohov-v-justicii-sp-zn-ex-200-2010-druha-cast/
  Pokial bude v SR umožnené sudcami vedome poškodzovať občanov o práva a spôsobovať im beztrestne škody a následne si týchto kostlivcov budete opatrovať a ošetrovať roky v trezore-tak sa nič nezmení.Ani Vy.
  S pozdravom,
  Tibor Bóka

 • Guest (Peter Fabian)

  Vážené dámy a vážení páni v sudcovských talároch,

  Väčšina z vás má podľa dostupných informácií za sebou bohatú sudcovskú prax v Slovenskej justícii v trvaní 10-20 rokov.

  Pýtam sa vás, koľko prípadov korupcie a porušovania zákonov v sudcovskom prostredí ste nahlásili odkedy ste boli menovaní do výkonu sudcovskej funkcie? Koľko trestných oznámení na podozrenie zo spáchania trestného činu ste na vašich skorumpovaných kolegov v sudcovských talároch príslušným orgánom podali?

  Toto vaše vyhlásenie, ako reakcia na dlhotrvajúcu a prehlbujúcu sa krízu Slovenského súdnictva v čase, kedy nedôveru v súdny systém v našej krajine na základe verejných prieskumov a štatistík vyslovuje dlhodobo viac ako 80% občanov Slovenskej republiky sa nedá nazvať ináč ako zbabelým pokrytectvom.

  Prečo vystupujete verejne s takýmto vyhlásením až po brutálnej, mafiánskej poprave dvoch mladých, nevinných ľudí, ktorí sa nebáli na súčasný stav v našej krajine poukazovať?

  Prečo ľudia v našej krajine dlhodobo nedôverujú súdnictvu a tento stav sa rok od roka zhoršuje?

  Vy osobne tento zastaralý, skorumpovaný a prehnitý súdny systém spolutvoríte v sudcovských talároch desiatky rokov. Aké konkrétne kroky ste za ten čas podnikli, aby ste z vašej pozície sudcu prispeli k obnoveniu dôvery občanov Slovenskej republiky v justíciu? Kde ste boli doposiaľ?

  Ako bezúhonný občan Slovenskej republiky tvrdím, že ani jeden z vás nemá morálne právo sa pod takéto vyhlásenie podpísať!

  S pozdravom
  Peter Fabian

Powered by Komento